Page 19 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 19

STIK

     Kaj bi Slovenci brez krompirja? Krompir imamo tako zelo  nite, kdo je spesnil naslednjo: »To so spretne kuharice: vse so
    radi, da ga enačimo s srečo, saj pravi rek: »Imeti krompir«.  lončke prevrnile, niti kapljice prelile«? Po bučelah se vižejo tudi
    Vsi, ki si želite dostopnost sveže in lokalno pridelane zelenjave  v KBZ Okusiti Laško vključeni čebelarji. V Čebelarstvu, lectar-
    in sadja, imate debelo srečo, saj vam jo v okviru KBZ Okusiti  stvu in apiterapiji Šolar so certifikate kakovosti prejeli za me-
    Laško zagotavljajo: Ekološka kmetija Kapl (divje korenje - divja  denjake, cvetlični med iz sheme kakovosti SMGO in lectove srč-
    hrana, česen - glavice), Ekološka kmetija Očko (sezonski zele- ke; v Medenem butiku in čokoladnici Škorja za kostanjev med
    njavno-zeliščni zabojčki), Kmetija Belej (širok nabor integrira- in cvetni prah; Slavko Lešek za cvetlični med in Košarico zdrav-
    no pridelane sveže zelenjave, jagode), Kmetija Pertinač (česen v  ja, Stanislav Pertinač pa za cvetlični med.
    kiti, česen - rdeča čebula - rumena čebula v kiti, sveža sezonska
    zelenjava), Kmetija Pri Klezin (česen - sorta Ptujski spomla-
    danski, rdeča pesa), Kmetija Sinkovič (solata, zgodnji krom-
    pir), Sadjarstvo Aškerc (jabolčni sok, jabolčni krhlji, jabolka)
    in Turistična kmetija Pirc (Pirčev jabolčni sok, Pirčev jabolčni
    kis, Pirčeve marmelade).                                   Ker se na območju ne cedi le med, ampak tudi mleko, vam
                                  v nadaljevanju predstavljamo okusno in prepoznavno mlečno
                                  ponudbo. Na Ekološki kmetiji Kapl lahko kupite sveže eko koz-
     »Za zeliščni čaj je vedno čas«, je zapisal Sebastian Kneipp.  je mleko. Na Kmetiji Ključevšek pripravljajo Navadni čvrsti jo-
    Blagodejnost zelišč za naše zdravje in dobro počutje predsta- gurt, Sadni jogurt z okusom višnje in Sadni jogurt z okusom
    vlja izhodišče zeliščnih pridelkov in izdelkov, prejemnikov cer- gozdnih sadežev. Kmetija Reberšak je prva v Sloveniji prejela
    tifikatov kakovosti. Ekološka kmetija Kapl ponuja rman - sveži  certifikat za prirejo senenega mleka, v njihovi ponudbi pa so
    list, rman - suho cvetočo zel, ozkolistni trpotec - sveže liste, be- Surovo kravje seneno mleko, Sladka skuta iz senenega mleka
    zeg - posušen cvet, pravi pelin - suho cvetočo zel, koprivo - suho  in Tekoči jogurt iz senenega mleka. Na Kmetiji Knez mleko na
    zel, žajbelj - suho zel, navadno zlato rozgo -suho zel, šentjanževo  tradicionalen način predelujejo v sladko skuto in pregreto sme-
    olje, drobir koprivnih vršičkov, ognjič - posušene jezičaste cve- tano, kulinarično posebnost in specialiteto območja. Slednjo
    tove. Kmetija Kozmus pripravlja trojstvo zeliščnih čajnih me- pripravljajo tudi na Kmetiji Korbar, kjer vam nudijo tudi sku-
    šanic, navdahnjenih z jurkloštrskimi zgodbami: Čaj popotnega  to, kuhano maslo (Ghee maslo) in kislo smetano.
    meniha, Zvezdni čaj za spokojni počitek, Zeliščni čaj Opoj lju-
    bezni Friderika in Veronike. Kmetija Pr Kofetl nudi Konopljin
    čaj, meliso, koprivo, bezeg, meto, pljučnik, Hišno čajno meša-
    nico Kofetlc - Pomirjen želodec, Hišno čajno mešanico Kofetlc
    - Vedno dobre misli, Hišno čajno mešanico Kofetlc - Naj bo da-
    nes tvoj dan, Hišno čajno mešanico Kofetlc - Zadihaj s polnimi
    pljuči. Krpanov grunt se ponaša s Kunigundinim čajem, Ča-
    jem Laščan - čajem za sladke sanje, Krpanovim čajem - za moč
    in lepe misli. Ekološka zeliščna kmetija Plahtica je razvila Eko
    zeliščni mistični čaj in Eko eliksir dolgega življenja. Turistična
    kmetija Pirc pripravlja Pirčev bezgov sirup in zeliščni čaj. Virin
    je raznolikost uporabe zelišč, skrbno nabranih v lokalnem pro- Pivovarna Laško Union je certifikat kakovosti prejela za Pivo
    storu in ročno pripravljenih v majhnih serijah s prepoznavnimi  Zlatorog, in sicer za njegovo najbolj prvinsko različico: nefiltri-
    zgodbami strnil v Zeliščnih soleh s kloštra, Pesnikovem čaju,  rano in nepasterizirano. Na zdravje!
    Čaju dobre misli, Popoldanskem čaju in Rimkem čaju.      Ribogojnica Ferlič ima v svoji ponudbi Namaz iz postrvi z

                                  maskarpone sirom, Namaz iz dimljene postrvi, Dimljeno po-
                                  strv in dnevno sveže postrvi. Ribogojnica P. A. z 12-letno tradi-
                                  cijo zagotavlja dimljene postrvi.
                                   Kmetijska zadruga Laško je s certifikatom kakovosti okro-
                                  nala meso mlade govedi, ki je vzrejeno na lokalnih kmetijah
                                  z omejenimi naravnimi dejavniki kmetovanja in predelano v
                                  mesnine po shemi Izbrana kakovost - Slovenija.
                                   Naj ob zaključku predstavitev navedemo še eno misel iz
                                  uvodnega nagovora prof. dr. Janeza Bogataja: »S podporo in
     Žlahtno tradicijo žganjarstva zastopata Žganjarstvo Zajec z  nadaljnjim razvojem KBZ Okusiti Laško lahko ustvarimo
    Zeliščnim likerjem, Zeliščnim žganjem, Hruškovim žganjem,  drugačen svet kot nam ga ponujajo globalizacija in druge, člo-
    Nešpljevim žganjem ter Žganjem - Brinje na jabolčni osnovi in  veku, naravi in kulturi neprijazne vsebine. Modri gospodar-
    Žganjekuha Kneja s Hruškovim in Slivovim žganjem. Poseb-   ji so sadili drevesa za vnuke in pravnuke!« Uživajmo lokalno
    nost v ponudbi je žganje, ki nastane iz sadja in cvetja starodav- hrano, kupujmo domače.
    nih šmohorskih lip.
     Povabljeni tudi na vrt medovitih rastlin v zdraviliški park,
    kjer vas od letošnje pomladi čakajo čebelje uganke. Se spom-                     Marina Bezgovšek

                                                              19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24