Page 10 - LaskiBilten_VolilnaStevilka_NR
P. 10

KANDIDATI IN KANDIDATNE LISTE

    2 Hedvika Vidic, roj 08.01.1980               7 Martin Teraž, roj 19.08.1990
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Jurklošter, Blatni Vrh 17              naslov: Rimske Toplice, Globoko 11b
     strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik      strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. inž. elektrotehnike
     delo: kmetovalka                       delo: višji svetovalec za tehnično podporo
    3 Konrad Hladin, roj 17.04.1977
     občina: Laško                       izžrebana št. liste: 6
     naslov: Jurklošter, Mrzlo Polje 7             ime liste: ZELENI SLOVENIJE
     strokovni ali znanstveni naslov: inž. strojništva     predlagatelj: ZELENI SLOVENIJE
     delo: direktor
    4 Urška Zupanc, roj 08.05.1980               1 Ljubica Kralj, roj 14.10.1945
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Belovo, Belovo 43                  naslov: Rimske Toplice, Cankarjeva ulica 10
     strokovni ali znanstveni naslov: dr. dent. med.       strokovni ali znanstveni naslov: srednja šola
     delo: zobozdravnica                     delo: upokojenka
    5 Miha Gartner, roj 21.02.1979               2 Jadranko Medjič, roj 13.09.1975
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Rimske Toplice, Pod Kojzico 11a           naslov: Trnovo, Trnovo 12
     strokovni ali znanstveni naslov: prof. geografije in zgodovine   strokovni ali znanstveni naslov: trgovska šola
     delo: učitelj                        delo: voznik
    6 Natalija Klepej, roj 20.12.1992
     občina: Laško                       izžrebana št. liste: 7
     naslov: Rimske Toplice, Škofce 3             ime liste: DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
     strokovni ali znanstveni naslov: živilski in prehrambeni inž. UPOKOJENCEV SLOVENIJE
     delo: gostinstvo                     predlagatelj: DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
    7 Žiga Jelenc, roj 15.03.1996                UPOKOJENCEV SLOVENIJE
     občina: Laško
     naslov: Sevce, Sevce 4                  1 Željko Grofelnik, roj 09.12.1956
     strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik      občina: Laško
     delo: študent                        naslov: Jurklošter, Blatni Vrh 42
                                    strokovni ali znanstveni naslov: policist
    izžrebana št. liste: 5                     delo: upokojenec
    ime liste: SD - SOCIALNI DEMOKRATI              2 Milena Dobršek, roj 20.04.1956
    predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI              občina: Laško
    1 Uroš Lukić, roj 01.09.1977                  naslov: Jurklošter, Mrzlo Polje 15a
     občina: Laško                        strokovni ali znanstveni naslov: gostinski tehnik
     naslov: Zidani Most, Širje 9                 delo: upokojenka
     strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik      3 Anton Leskovšek, roj 26.03.1951
     delo: nadzornik vozovnih preglednikov            občina: Laško
    2 Bojana Kustura, roj 10.07.1957
     občina: Laško                        naslov: Jurklošter, Blatni Vrh 6a
     naslov: Rimske Toplice, Šmarjeta 16             strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik
     strokovni ali znanstveni naslov: dipl. ekonomistka      delo: upokojenec
     delo: upokojenka                     4 Vida Šalamon, roj 14.04.1948
    3 Franc Lesičar, roj 01.07.1951                občina: Laško
     občina: Laško                        naslov: Sedraž, Trnovo 23
     naslov: Jurklošter, Lahov Graben 5              strokovni ali znanstveni naslov: tehnik
     strokovni ali znanstveni naslov: gozdar           delo: upokojenka
     delo: upokojenec                     5 Vid Jelenc, roj 11.06.1963
    4 Martina Dernovšek, roj 31.08.1965              občina: Laško
     občina: Laško                        naslov: Jurklošter, Paneče 10
     naslov: Trnovo, Trnovo 4                   strokovni ali znanstveni naslov: rudar
     strokovni ali znanstveni naslov: bolničarka maserka     delo: upokojenec
     delo: maserka                       6 Danica Matjašič, roj 27.03.1957
    5 Jan Rumbak, roj 30.12.1986                  občina: Laško
     občina: Laško
     naslov: Rimske Toplice, Pod Kojzico 10            naslov: Jurklošter, Polana 15b
     strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. nemcist     strokovni ali znanstveni naslov: oblikovalka
     delo: skupinski rehabilitator                delo: upokojenka
    6 Barbara Žagar, roj 22.02.1985               7 Branko Deželak, roj 05.08.1938
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Jurklošter, Lahov Graben 6a             naslov: Rimske Toplice, Brstovnica 5a
     strokovni ali znanstveni naslov: zdravstveni tehnik     strokovni ali znanstveni naslov: rudarski tehnik
     delo: zdravstveni tehnik                   delo: upokojenec

    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15