Page 4 - LaskiBilten_VolilnaStevilka_NR
P. 4

KANDIDATI IN KANDIDATNE LISTE

    6 Zdenko Teršek, roj 03.08.1959               6 Petra Plevel, roj 01.10.1978
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Strmca, Strmca 112a                 naslov: Laško, Rimska cesta 4
     strokovni ali znanstveni naslov: elektroinštalater      strokovni ali znanstveni naslov: maserka
     delo: vzdrževalec elektro naprav               delo: maserka
    7 Jerneja Burger, roj 14.02.1998              7 Ivan Golob, roj 23.03.1942
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Laško, Šmihel 6                   naslov: Tovsto, Tovsto 8c
     strokovni ali znanstveni naslov: gradbeni tehnik       strokovni ali znanstveni naslov: osnovna šola
     delo: študentka                       delo: upokojenec
    8 Matija Kovačič, roj 06.12.1952              8 Marinka Krajnc, roj 21.09.1958
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Laško, Kajuhova 2                  naslov: Laško, Kidričeva 13
     strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant    strokovni ali znanstveni naslov: komercialistka
     delo: upokojenec                       delo: administratorka

    izžrebana št. liste: 3                    izžrebana št. liste: 5
    ime liste: ZELENI SLOVENIJE                 ime liste: SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
    predlagatelj: ZELENI SLOVENIJE                predlagatelj: SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
    1 Nuša Naglič, roj 19.11.1997                1 Tatjana Seme, roj 20.08.1975
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Strmca, Strmca 75                  naslov: Laško, Badovinčeva 8
     strokovni ali znanstveni naslov: medicinska sestra      strokovni ali znanstveni naslov: komercialist
     delo: študentka                       delo: moderatorka, novinarka
    2 Darko Naglič, roj 30.01.1970               2 Rudolf Kavzer, roj 08.03.1953

                                    občina: Laško
     občina: Laško                        naslov: Laško, Šmihel 1
     naslov: Strmca, Strmca 75                  strokovni ali znanstveni naslov: družboslovna šola
     strokovni ali znanstveni naslov: srednja poklicna      delo: upokojenec
     delo: upokojenec                     3 Mateja Kiker, roj 20.08.1971
    3 Tatjana Meleš, roj 24.08.1958                občina: Laško
     občina: Laško                        naslov: Laško, Rimska cesta 8b
     naslov: Laško, Šmihel 4a                   strokovni ali znanstveni naslov: komercialno ekonomski
     strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik      tehnik
     delo: samostojna podjetnica
                                    delo: blagajničarka
                                  4 Martin Skale, roj 08.06.1964
    izžrebana št. liste: 4                     občina: Laško
    ime liste: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA         naslov: Laško, Celjska cesta 35
    predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        strokovni ali znanstveni naslov: gostinski tehnik
    1 Robert Medved, roj 16.04.1967                delo: pomočnik vodje strežbe
     občina: Laško                       5 Dragica Starc, roj 08.05.1952
     naslov: Laško, Cesta na Svetino 13              občina: Laško
     strokovni ali znanstveni naslov: prometni tehnik       naslov: Laško, Podhumska ulica 5
     delo: prometno transportni tehnik              strokovni ali znanstveni naslov: višja upravna delavka
    2 Majda Zavšek Urbančič, roj 13.08.1956            delo: upokojenka
     občina: Laško                       6 Tomaž Kavzer, roj 30.10.1979
     naslov: Laško, Valentiničeva 4                občina: Laško
     strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. inž. agron.   naslov: Laško, Šmihel 1
     delo: sekretarka                       strokovni ali znanstveni naslov: dipl. zdravstvenik
    3 Stanislav Grbič, roj 20.09.1979               delo: pomočnik direktorice za področje zdr. nege
     občina: Laško
     naslov: Laško, Trg svobode 4               izžrebana št. liste: 6
     strokovni ali znanstveni naslov: prometni tehnik     ime liste: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
     delo: upravljalec železniškega prometa          predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
    4 Olga Mlaker, roj 30.06.1949                1 Marjan Kozmus, roj 11.10.1951
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Laško, Badovinčeva 20                naslov: Laško, Jagoče 13e
     strokovni ali znanstveni naslov: osnovna šola        strokovni ali znanstveni naslov: prometni inženir
     delo: upokojenka                       delo: upokojenec
    5 Egon Masnec, roj 25.02.1941                2 Lea Pleteršek, roj 01.12.1958
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Laško, Badovinčeva 18                naslov: Laško, Rimska cesta 2
     strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant    strokovni ali znanstveni naslov: prof. zdravstvene vzgoje
     delo: upokojenec                       delo: pedagoginja

    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9