Page 6 - LaskiBilten_VolilnaStevilka_NR
P. 6

KANDIDATI IN KANDIDATNE LISTE

    izžrebana št. liste: 9                    3 Mag. Andrej Medved, roj 07.03.1980
    ime liste: MLADA MOČ OBČINE LAŠKO                občina: Laško
    predlagatelj: ENEJ KIRN IN SKUPINA VOLIVCEV           naslov: Radoblje, Radoblje 8
    1 Enej Kirn, roj 09.06.1985                  strokovni ali znanstveni naslov: magister znanosti
     občina: Laško                        delo: razvojni inženir
     naslov: Laško, Badovinčeva 6               4 Magdalena Zupan, roj 25.05.1976
     strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. prav.      občina: Laško
     delo: strokovni sodelavec za pravno področje         naslov: Zg. Rečica, Zg. Rečica 7
    2 Danijela Bevk Knez, roj 26.10.1980              strokovni ali znanstveni naslov: šivilja krojač
     občina: Laško
     naslov: Laško, Na Pristavi 14                delo: šivilja krojač
     strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. prav.    5 Aljaž Krpič, roj 29.07.1979
     delo: vodja sektorja                     občina: Laško
    3 Marko Šantej, roj 05.07.1987                 naslov: Laško, Čedejeva ulica 6
     občina: Laško                        strokovni ali znanstveni naslov: prometni tehnik
     naslov: Laško, Kidričeva 2                  delo: strokovni sodelavec
     strokovni ali znanstveni naslov: magister farmacije    6 Petra Vrečko, roj 27.09.1980
     delo: vodja proizvodnega obrata               občina: Laško
    4 Urška Sikovšek, roj 19.10.1998                naslov: Šentrupert, Šentrupert 73
     občina: Laško                        strokovni ali znanstveni naslov: magistra poslovnih ved
     naslov: Ojstro, Ojstro 4                   delo: učna pomoč
     strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant   7 Metod Centrih, roj 05.06.1979
     delo: študentka                       občina: Laško
    5 Rok Deželak, roj 24.01.1987                 naslov: Trobni Dol, Trobni Dol 20
     občina: Laško                        strokovni ali znanstveni naslov: prometni tehnik
     naslov: Laško, Kidričeva 18
     strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik      delo: vodja nabave
     delo: samostojni podjetnik, fotograf           8 Hana Uratarič, roj 27.03.1996
    6 Tjaša Kerin, roj 10.04.1992                 občina: Laško
     občina: Laško                        naslov: Marija Gradec, Marija Gradec 67b
     naslov: Laško, Cesta na Svetino 14              strokovni ali znanstveni naslov: kozmetični tehnik
     strokovni ali znanstveni naslov: dipl. prof. logoped in    delo: trgovka
     surdopedagog
     delo: logopedinja                     izžrebana št. liste: 2
    7 Domen Trkulja, roj 27.08.1992               ime liste: ZELENI SLOVENIJE
     občina: Laško                       predlagatelj: ZELENI SLOVENIJE
     naslov: Laško, Na Pristavi 30               1 Srečko Orxana, roj 10.07.1974
     strokovni ali znanstveni naslov: gastronomsko turistični    občina: Laško
     tehnik                            naslov: Laško, Cesta v Rečico 4
     delo: monter                         strokovni ali znanstveni naslov: gradbeni tehnik
    8 Eva Goriup, roj 20.01.1992                  delo: gradbenik
     občina: Laško                       2 Antonija Zelič, roj 30.11.1958
     naslov: Laško, Cesta na Svetino 18
     strokovni ali znanstveni naslov: magistra prava       občina: Laško
     delo: brezposelna                      naslov: Laško, Sp. Rečica 43a
                                    strokovni ali znanstveni naslov: srednja poklicna
                                    delo: gospodinja
             VOLILNA ENOTA 2
        (na območju KS Rečica, Marija Gradec,        izžrebana št. liste: 3
          Vrh nad Laškim in Šentrupert          ime liste: DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
         se voli 8 članov občinskega sveta)        UPOKOJENCEV SLOVENIJE
                                  predlagatelj: DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
    izžrebana št. liste: 1
    ime liste: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          UPOKOJENCEV SLOVENIJE
    predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        1 Matjaž Pikl, roj 07.01.1971
    1 Marjan Belej, roj 13.01.1964                 občina: Laško
     občina: Laško                        naslov: Laško, Šmohor 15a
     naslov: Zg. Rečica, Zg. Rečica 6               strokovni ali znanstveni naslov: vzdrževalec transportnih
     strokovni ali znanstveni naslov: inž. zootehnike       naprav
     delo: kmetovalec                       delo: izmenovodja
    2 Mojca Jezovšek, roj 20.02.1982              2 Olga Čander, roj 07.04.1965
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Marija Gradec, Marija Gradec 62b           naslov: Olešče, Olešče 48
     strokovni ali znanstveni naslov: inž. gradbeništva      strokovni ali znanstveni naslov: referentka
     delo: vodja projektov                    delo: referentka

    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11