Page 7 - LaskiBilten_VolilnaStevilka_NR
P. 7

KANDIDATI IN KANDIDATNE LISTE

    3 Adam Gobec, roj 04.12.1957                7 Miroslav Ivan Turk, roj 27.12.1946
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Šentrupert, Šentrupert 26              naslov: Laško, Sp. Rečica 94
     strokovni ali znanstveni naslov: upravni delavec - paznik   strokovni ali znanstveni naslov: kovinar
     delo: upokojenec                       delo: upokojenec
    4 Alenka Feldin, roj 23.01.1942               8 Olga Požlep, roj 04.06.1960
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Marija Gradec, Marija Gradec 52           naslov: Velike Grahovše, Velike Grahovše 41
     strokovni ali znanstveni naslov: zdravstveni tehnik     strokovni ali znanstveni naslov: osnovna šola
     delo: upokojenka                       delo: kmetovalka
    5 Ivan Medved, roj 19.05.1962
     občina: Laško                       izžrebana št. liste: 5
     naslov: Olešče, Olešče 53b                ime liste: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
                                  predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA
     strokovni ali znanstveni naslov: akademski glasbenik   STRANKA
     delo: upokojenec                     1 Uroš Deželak, roj 17.07.1979
    6 Anica Brečko, roj 17.07.1951                 občina: Laško
     občina: Laško                        naslov: Harje, Harje 3g
     naslov: Laško, Sp. Rečica 139                strokovni ali znanstveni naslov: elektrotehnik
     strokovni ali znanstveni naslov: referentka         delo: električar
     delo: upokojenka                     2 Petra Jamnišek, roj 22.08.1988
    7 Bojan Bukovec, roj 04.05.1987                občina: Laško
     občina: Laško                        naslov: Vrh nad Laškim, Vrh nad Laškim 37
     naslov: Laško, Sp. Rečica 186                strokovni ali znanstveni naslov: dipl. ekonomistka
     strokovni ali znanstveni naslov: inž. računalništva     delo: prodajalka
     delo: informatik                     3 Martin Klepej, roj 28.07.1956
                                    občina: Laško
    izžrebana št. liste: 4                     naslov: Šentrupert, Mala Breza 28
    ime liste: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI           strokovni ali znanstveni naslov: osnovna šola
    DEMOKRATI                            delo: upokojenec
    predlagatelj: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI        4 Marjeta Deželak, roj 06.07.1957
    DEMOKRATI                            občina: Laško
    1 Mag. Roman Tušek, roj 12.03.1969               naslov: Harje, Harje 3g
     občina: Laško                        strokovni ali znanstveni naslov: osnovna šola
     naslov: Laško, Radoblje 7c                  delo: upokojenka
     strokovni ali znanstveni naslov: Magister elektrotehnike 5 Srečko Javornik, roj 02.11.1959
     delo: vodilni raziskovalec                  občina: Laško
    2 Anastazija Deželak, roj 23.10.1954              naslov: Zg. Rečica, Zg. Rečica 30
     občina: Laško                        strokovni ali znanstveni naslov: električar
     naslov: Trojno, Trojno 8                   delo: brezposeln
     strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. inž. zoot.  6 Mihaela Rudnik, roj 19.08.1965
     delo: terenski kmetijski svetovalec             občina: Laško
    3 Domen Hrastnik, roj 16.06.1992                naslov: Šentrupert, Šentrupert 29
     občina: Laško                        strokovni ali znanstveni naslov: konfekcionar
     naslov: Stopce, Stopce 8                   delo: brezposelna
     strokovni ali znanstveni naslov: magister akademski    7 Matej Gorišek, roj 06.07.1985
     glasbenik                          občina: Laško
     delo: učitelj violončela                   naslov: Radoblje, Radoblje 8a
    4 Dragica Cverle, roj 03.11.1949                strokovni ali znanstveni naslov: kovinostrugar
     občina: Laško                        delo: invalid. upokojenec
     naslov: Radoblje, Radoblje 6a               izžrebana št. liste: 6
     strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik     ime liste: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
     delo: upokojenka                     predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI
    5 Stanislav Pertinač, roj 13.04.1959            1 Damjan Kovač, roj 18.12.1971
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Šentrupert, Šentrupert 69              naslov: Vrh nad Laškim, Vrh nad Laškim 17b
     strokovni ali znanstveni naslov: strojni ključavničar    strokovni ali znanstveni naslov: dipl. upravni organizator
     delo: upokojenec                       delo: vodja prodaje ključnih kupcev
    6 Irena Belej, roj 09.12.1966                2 Urška Knez, roj 24.06.1974
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Trobni Dol, Trobni Dol 6               naslov: Laško, Cesta v Rečico 14
     strokovni ali znanstveni naslov: osnovna šola        strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. politologinja
     delo: gospodinja                       delo: svetovalka

                                                               7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12