Page 8 - LaskiBilten_VolilnaStevilka_NR
P. 8

KANDIDATI IN KANDIDATNE LISTE

    3 Jožef Rajh, roj 29.08.1946                5 Metka Pražnikar, roj 29.09.1994
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Tevče, Tevče 20a                   naslov: Lahomšek, Lahomšek 1
     strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik       strokovni ali znanstveni naslov: turistični tehnik
     delo: upokojenec                       delo: študentka
    4 Jasna Lapornik, roj 03.05.1975              6 Miha Mirt, roj 17.05.1982
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Tevče, Tevče 21a                   naslov: Marija Gradec, Marija Gradec 47
     strokovni ali znanstveni naslov: prof. razrednega pouka   strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. zgodovinar
     delo: razredna učiteljica                  delo: komercialist
    5 Miha Salobir, roj 15.05.1992               7 Katja Goluh, roj 06.03.1984
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Marija Gradec, Marija Gradec 8            naslov: Laško, Zg. Rečica 39a
     strokovni ali znanstveni naslov: magister glasbene umetnosti   strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. kulturologinja
     delo: brezposeln                       delo: komercialistka
    6 Nika Gradišnik, roj 26.12.1999              8 Žiga Krašek, roj 30.08.1995
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Tevče, Tevče 31e                   naslov: Laško, Zg. Rečica 32
     strokovni ali znanstveni naslov: osnovna šola        strokovni ali znanstveni naslov: osnovna šola
     delo: dijakinja                       delo: monter
    7 Drago Pušnik, roj 17.09.1959
     občina: Laško                       izžrebana št. liste: 9
     naslov: Trobni Dol, Trobni Dol 36             ime liste: MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
                                  predlagatelj: BOJAN ŠIPEK IN SKUPINA VOLIVCEV
     strokovni ali znanstveni naslov: monter
     delo: samostojni podjetnik                1 Bojan Šipek, roj 06.04.1981
    8 Darinka Trbovc, roj 09.10.1966                 občina: Laško
                                    naslov: Laško, Sp. Rečica 96
     občina: Laško                        strokovni ali znanstveni naslov: magister managementa
     naslov: Huda Jama, Huda Jama 18               delo: pomočnik komandirja
     strokovni ali znanstveni naslov: osnovna šola       2 Barbara Jančič, roj 22.09.1992
     delo: administratorka
                                    občina: Laško
                                    naslov: Olešče, Olešče 19
    izžrebana št. liste: 7
    ime liste: STANKO SELIČ - NEODVISNI KANDIDAT          strokovni ali znanstveni naslov: mag. prof. poučevanja na
    predlagatelj: MARIJA KRAJNC IN SKUPINA VOLIVCEV       razredni stopnji
                                    delo: prof. razrednega pouka
    1 Stanko Selič, roj 03.10.1953                3 Rok Lapornik, roj 26.08.1994
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Leskovca, Leskovca 4                 naslov: Harje, Harje 3h
     strokovni ali znanstveni naslov: rudarski tehnik       strokovni ali znanstveni naslov: dipl. inž. strojništva
     delo: upokojenec
                                    delo: študent
                                  4 Barbara Lah, roj 25.10.1995
    izžrebana št. liste: 8                     občina: Laško
    ime liste: LISTA LJUDJE LJUDEM                 naslov: Laško, Zg. Rečica 110a
    predlagatelj: MIHA MIRT IN SKUPINA VOLIVCEV           strokovni ali znanstveni naslov: logistični tehnik
    1 Vesna Vodišek Razboršek, roj 05.01.1978           delo: študentka
     občina: Laško                       5 Primož Ulaga, roj 19.09.1995
     naslov: Laško, Keršetova 2c                 občina: Laško
     strokovni ali znanstveni naslov: magistra znanosti      naslov: Laško, Zg. Rečica 105
     delo: direktorica javnega zavoda               strokovni ali znanstveni naslov: dipl. inž. strojništva
    2 David Bezgovšek, roj 24.05.1981               delo: študent
     občina: Laško                       6 Barbara Knez, roj 22.11.1986
     naslov: Leskovca, Leskovca 8a                občina: Laško
     strokovni ali znanstveni naslov: dipl. računalništva in    naslov: Male Grahovše, Male Grahovše 7
     informatike                         strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. inž. prometa
     delo: projektni vodja                    delo: brezposelna
    3 Aleksandra Lah, roj 19.12.1988              7 Domen Bezgovšek, roj 17.06.1996
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Šentrupert, Šentrupert 76              naslov: Olešče, Olešče 61
     strokovni ali znanstveni naslov: diplomirana ekonomistka   strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik
     delo: bankirka                        delo: študent
    4 Klemen Dermota, roj 17.11.1988              8 Monika Lukič, roj 31.03.1997
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Olešče, Olešče 14                  naslov: Šentrupert, Šentrupert 74
     strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. inž. strojništva   strokovni ali znanstveni naslov: frizerka
     delo: vodja energetike v gosp. podjetju           delo: študentka

    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13