Page 9 - LaskiBilten_VolilnaStevilka_NR
P. 9

KANDIDATI IN KANDIDATNE LISTE

             VOLILNA ENOTA 3              4 Martin Rižnar, roj 13.10.1942
       (na območju KS Rimske Toplice, Jurklošter,        občina: Laško
            Sedraž in Zidani Most             naslov: Strensko, Strensko 13a
         se voli 7 članov občinskega sveta)           strokovni ali znanstveni naslov: osnovna šola
                                    delo: upokojenec
    izžrebana št. liste: 1                    5 Zofija Prašnikar, roj 20.06.1952
    ime liste: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            občina: Laško
                                    naslov: Rimske Toplice, Pod Kojzico 4
    predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          strokovni ali znanstveni naslov: osnovna šola
    1 Janko Cesar, roj 25.11.1963                 delo: upokojenka
     občina: Laško                       6 Alojz Obrovnik, roj 25.03.1955
     naslov: Jurklošter, Mrzlo Polje 6a              občina: Laško
     strokovni ali znanstveni naslov: inž. strojništva      naslov: Trnovo, Trnovo 14
     delo: vodja oddelka                     strokovni ali znanstveni naslov: elektrotehnik
    2 Alenka Barlič, roj 23.01.1969                delo: upokojenec
     občina: Laško
     naslov: Laziše, Laziše 31                 izžrebana št. liste: 3
     strokovni ali znanstveni naslov: magistra poslovnih ved  ime liste: LISTA LJUDJE LJUDEM
     delo: analitik kontrolinga                predlagatelj: ZVONKO GRAČNER IN SKUPINA
    3 Florjan Klopčič, roj 17.03.1974              VOLIVCEV
     občina: Laško                       1 Zvonko Gračner, roj 08.06.1962
     naslov: Klenovo, Klenovo 5                  občina: Laško
     strokovni ali znanstveni naslov: strojni mehanik       naslov: Belovo, Belovo 3a
     delo: vzdrževalec serviser                  strokovni ali znanstveni naslov: električar
    4 Jožica Miša Alešovec, roj 27.08.1966             delo: upokojenec
     občina: Laško                       2 Saša Omahna, roj 30.05.1982
     naslov: Belovo, Belovo 41                  občina: Laško
     strokovni ali znanstveni naslov: dipl. varstvoslovka     naslov: Rimske Toplice, Pod Kojzico 12b
     delo: podjetnica                       strokovni ali znanstveni naslov: prof. zgodovine in sociologije
                                    delo: vodja in koordinatorka internega poslovanja
    5 Primož Razboršek, roj 21.05.1980              3 Leopold Klenovšek, roj 08.08.1968
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Brodnice, Brodnice 10a                naslov: Dol pri Laškem, Dol pri Laškem 3
     strokovni ali znanstveni naslov: prof. glasbene vzgoje    strokovni ali znanstveni naslov: elektrikar energetik
     delo: profesor                        delo: elektro vzdrževalec
    6 Karla Salobir, roj 17.02.1982               4 Karmen Penko, roj 25.05.1977
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Jurklošter, Mrzlo Polje 23              naslov: Rimske Toplice, Poljane 4
     strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik      strokovni ali znanstveni naslov: trgovinski poslovodja
     delo: administratorka                    delo: brezposelna
    7 Marko Koritnik, roj 28.02.1970              5 David Jelenc, roj 28.02.1985
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Veliko Širje, Veliko Širje 9             naslov: Lože, Lože 8b
     strokovni ali znanstveni naslov: tehnik zdravstvene nege   strokovni ali znanstveni naslov: dr. znanosti
     delo: reševalec                       delo: asistent in raziskovalec
                                  6 Nadja Ćakić, roj 27.10.1988
    izžrebana št. liste: 2                     občina: Laško
    ime liste: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA         naslov: Rimske Toplice, Ulica XIV. divizije 5
    predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA            strokovni ali znanstveni naslov: magistra komunikologije
    STRANKA                             delo: brezposelna
    1 Štefanija Pavčnik, roj 03.12.1970             7 Borut Karl, roj 12.01.1983
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Rimske Toplice, Globoko 7a               naslov: Rimske Toplice, Zdraviliška cesta 35
                                    strokovni ali znanstveni naslov: dipl. inž. gradbeništva
     strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik      delo: strokovni sodelavec
     delo: podjetnica
    2 Alojz Ajdič, roj 08.11.1965                izžrebana št. liste: 4
     občina: Laško                       ime liste: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
     naslov: Zidani Most, Zidani Most 10            DEMOKRATI
     strokovni ali znanstveni naslov: elektrotehnik      predlagatelj: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
     delo: strokovni sodelavec                 DEMOKRATI
    3 Tadeja Pavčnik, roj 15.10.1991              1 Jože Senica, roj 14.03.1960
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Rimske Toplice, Globoko 8c              naslov: Rimske Toplice, Globoko 8h
     strokovni ali znanstveni naslov: tehnična gimnazija     strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik
     delo: vodja lokala                      delo: meteorološki opazovalec

                                                              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14