Seznam informatiziranih zbirk podatkov Občine Laško

 
Pri poslovanju upravljamo z naslednjimi informatiziranimi zbirkami:
Ime zbirke:     Dokumentni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju
Ime zbirke:     Finančno-računovodski sistem, ki zajema:
                          fakturiranje z obračunom DDV
                          glavno knjigo s saldakonti in računovodstvo
                          planiranje in priprava bilanc ter proračun
                          knjigo prejetih faktur s spremljanjem vstopnega davka pri DDV
                          obračun pogodb o delu in ostalih izplačil
                          obračun obresti ter pripravo amortizacijskega načrta
                          obračun plač
                          obračun dodatnega pokojninskega zavarovanja
                          evidenco osnovnih sredstev z obračuni amortizacije in prevrednotovanja
Ime zbirke:     Geografski informacijski sistem
Ime zbirke:     Obračun najemnin stanovanjskih in poslovnih prostorov (z glavno knjigo)
Ime zbirke:     Obračun anuitet odkupljenih stanovanj
Ime zbirke:     Obračun vodarine in kanalščine (z glavno knjigo)
Ime zbirke:     Obračun priključne takse za priklop na čistilno napravo
Ime zbirke:     Obračun dodatnega pokojninskega zavarovanja

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.