Ukrep trajnostne mobilnosti na območju Občine Laško - Sistem izposoje javnih koles

logo eu kohezijski sklad1
PRIJAVA IN ODOBRITEV

Občina Laško je podala vlogo na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. 

Predmet prijave je vzpostavitev sistema izposoje javnih koles, z namenom izboljšanja pogojev za kolesarje ter promoviranje in spodbujanje razvoja kolesarjenja, kar bo prispevalo k razvoju trajnostne mobilnosti in spremembi potovalnih navad. Cilj operacije je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet, s pa bomo prispevali k izboljšanju kakovosti zraka, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju javnega zdravja in kakovosti bivanja. Prav tako pa bo to prispevalo tudi k razvoju turizma na območju destinacije Laško –Sotočje dobrega.

Sistem za izposojo javnih koles bo sestavljen iz mreže postaj in prirejenih koles, ki bo uporabnikom omogočal izposojo, uporabo koles in vračilo na drugi možni postaji znotraj sistema. Omogočal bo kolesarjenje po mestu brez nakupa ali uporabe lastnega kolesa. Poleg postavitve postaj za kolesa s stojali, ki vključujejo tudi kontrolni sistem (terminal), je predvidena tudi mobilna aplikacija, ki bo omogočala ažurne informacije o številu razpoložljivih koles na posamezni postaji.

Sistem bo imel štiri postaje na različnih delih v Laškem in eno postajo v Rimskih Toplicah, in sicer:
  • na parkirišču na Trubarjevem nabrežju pod Občino Laško,
  • pri železniški postaji Laško,
  • pri Thermani Laško,
  • pri dvorani Tri lilije v Laškem,
  • pri bodočem Turistično informacijskem centru v Rimskih Toplicah.

Vsaka postaja ima 6 priklopnih mest, od tega 3 za mehanska kolesa in 3 za električna kolesa. V okviru operacije je predviden nakup 10 mehanskih (navadnih) in 10 električnih koles.

Ministrstvo za infrastrukturo je projekt odobrilo, skupna vrednost projekta je ocenjena na 164.425 EUR, predvidena višina sofinanciranja znaša 64.543 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Promocijski video
video 1541428991

IZVEDBA

Občina Laško je, skupaj z Mestno občino Celje in nekaterimi občinami v Savinjski regiji (Žalec, Šentjur, Štore, Zreče, Slovenske Konjice, Polzela), izvedla skupno javno naročilo za izbiro skupnega izvajalca vzpostavitve sistema javnih koles, z namenom poenotenja sistema ter s tem medobčinske mobilnosti in razvoja turizma. To pomeni, da bo lahko uporabnik kolo prevzel v Laškem in ga vrnil v Celju. Po pooblastilu občin je bil naročnik skupnega naročila Simbio d.o.o. Na podlagi javnega naročila je bil izbran izvajalec Nomago d.o.o., kot najugodnejši ponudnik za izvedbo sistema. Zaradi skupnega javnega naročila osmih savinjskih občin je bila pridobljena tudi ugodnejša vrednost ponudbe za nabavo koles in sistema, zato je končna vrednost ureditve sistema izposoje javnih koles nižja od ocenjene. Končna skupna vrednost projekta v letu 2018 tako znaša 138.281 EUR.

Najem koles za uporabnike letnih kartic bo do pol ure brezplačen, prekoračitev se bo zaračunala v skladu s cenikom. V skladu s predvidenim cenikom bo znašala letna izposoja za navadna kolesa 10 EUR, za električna kolesa pa 20 EUR, cena 30 minutnega najema navadnega kolesa bo znašala 0,50 EUR in električnega kolesa 1 EUR. Prijava v sistem bo možna preko spleta, terminala, mobilne aplikacije ter na fizičnih prodajnih mestih (TIC Laško). Predstavitev sistema z vsemi navodili je predstavljena v zloženki.

Ob evropskem tednu mobilnosti je bila, dne 17. 9. 2018, uradna otvoritev sistema izposoje javnih koles v občini Laško. V prvi fazi je sistem vključeval mehanska kolesa.

Celoten sistem javnih koles je bil vzpostavljen v mesecu novembru 2018.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.