Krajevna skupnost Sedraž

sedraz27sedraz29 
 
Naslov: Sedraž 22, 3270 Laško
Telefon:  
Uradne ure:
vsak prvi ponedeljek v mesecu od 18.00 do 20.00
Spletna stran: -
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Kontaktna oseba: Julita Pilih - 031 678 914
Naselja v KS: Belovo, Brezno, Govce, Klenovo, Sedraž, Trnov Hrib in Trnovo
Št. prebivalcev: 701 (s stalnim prebivališčem na dan 1.10.2020)
 
Svet krajevne skupnosti:
šest članski svet
Julita Pilih Nataša Vidic
Alojz Podkoritnik
Anja Vanco Jožef Koprivc  
Obvestila
 • Vabilo na zbor krajanov Open or Close

  Objavljamo vabilo na zbor krajanov KS Sedraž,

  ki bo v četrtek, 30.5.2022, ob 18.00,

  v prostorih krajevne skupnosti:

  KS Sedraz Zbor krajanov 2022 

  Vljudno vabljeni!

 • Javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov v KS Sedraž 2023 Open or Close
 • Voščilo ob 8. marcu Open or Close

  SPOŠTOVANE KRAJANKE

  ISKRENE ČESTITKE OB DNEVU ŽENA

  sopek treh rdecih vrtnic
  Krajevna skupnost Sedraž
 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo dela stavbe v KS Sedraž Open or Close

  Krajevna skupnost Sedraž, Sedraž 22, 3270 Laško, skladno z določbami 52., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Sklepom 1. seje sveta Krajevne skupnosti Sedraž z dne 6. 2. 2021, ponovno objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo dela dela stavbe 1 – poslovni prostor 3, v izmeri 21,50 m2 (6,53 % delež obratovalnih stroškov) v stavbi št. 417, k.o. 1028 Sedraž, stoječi na parc. št. 1137/3, k.o. 1028 Sedraž (ID 2065924), last krajevne skupnosti, ki je v času objave te namere v uporabi KO RK Sedraž, v brezplačno uporabo.    

  Namera bo objavljena na spletni strani Krajevne skupnosti Sedraž, spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 28. 2. 2023 do vključno dne 21. 3. 2023.  

   

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora last KS Sedraž Open or Close

  Krajevna skupnost Sedraž, Sedraž 22, 3270 Laško, skladno z določbami 52., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Sklepom 1. seje sveta Krajevne skupnosti Sedraž z dne 6. 2. 2021, ponovno objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora last KS Sedraž v brezplačno uporabo.     

  Predmet oddaje v brezplačno uporabo je del dela  stavbe 1 – poslovni prostor 3, v izmeri 21,50 m2 (6,53% delež obratovalnih stroškov)  v  stavbi št. 417, k.o. 1028 Sedraž, stoječi na parc. št. 1137/3, k.o. 1028 Sedraž (ID 2065924), last krajevne skupnosti, ki je v času objave te namere v uporabi  KO RK Sedraž. 

  Namera je objavljena na spletni strani Krajevne skupnosti Sedraž, spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 16. 9. 2022 do vključno dne 5. 10. 2022.

   

  NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo dela prostorov bivšega strelskega doma Open or Close

  »Krajevna skupnost Sedraž, Sedraž 22, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Sklepom 1. seje sveta Krajevne skupnosti Sedraž z dne 6. 2. 2021, namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo dela prostorov bivšega strelskega doma, na naslovu Sedraž 22a, 3270 Laško.

  Predmet oddaje v najem je del prostorov bivše športne dvorane – strelskega doma, v izmeri 50 m2 uporabnih površin, stavba št. 414, k.o. 1028 Sedraž, stoječa na parc. št. 1137/1, k.o. 1028 Sedraž (ID 4250350), last Krajevne skupnosti Sedraž. Dvorana je  v času objave te namere v uporabi društva upokojencev.       

  Namera je objavljena na spletni strani Krajevne skupnosti Sedraž, spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 18. 8. 2022 do vključno dne 8. 9. 2022.«  

    NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora last KS Sedraž v brezplačno uporabo Open or Close

  »Krajevna skupnost Sedraž, Sedraž 22, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Sklepom 1. seje sveta Krajevne skupnosti Sedraž z dne 6. 2. 2021, namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora last KS Sedraž v brezplačno uporabo.     

  Predmet oddaje v brezplačno uporabo je del dela  stavbe 1 – poslovni prostor 3, v izmeri 21,50 m2 (6,53% delež obratovalnih stroškov)  v  stavbi št. 417, k.o. 1028 Sedraž, stoječi na parc. št. 1137/3, k.o. 1028 Sedraž (ID 2065924), last krajevne skupnosti, ki je v času objave te namere v uporabi  KO RK Sedraž. 

  Namera je objavljena na spletni strani Krajevne skupnosti Sedraž, spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 18. 8. 2022 do vključno dne 8. 9. 2022.«  

    NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

 • Namera za sklenitev neposrednih pogodb za oddajo poslovnih prostorov last KS Sedraž Open or Close

  »Krajevna skupnost Sedraž, Sedraž 22, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Sklepom 1. seje sveta Krajevne skupnosti Sedraž z dne 6. 2. 2021, namero za sklenitev neposrednih pogodb za oddajo poslovnih prostorov last KS Sedraž.     

  Predmet oddaje v najem so pisarniški poslovni prostori javne uprave in bivši poslovni prostor trgovine ter točilnice, deli stavbe št. 417, k.o. 1028 Sedraž, stoječe na parc. št. 1137/3, k.o. 1028 Sedraž (ID 2065924), na naslovu Sedraž 22, 3270 Laško, ki so v času objave te namere v uporabi različnih društev.

  Namera je objavljena na spletni strani Krajevne skupnosti Sedraž, spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 18. 8. 2022 do vključno dne 8. 9. 2022.«  

   

    NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

 • Javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov v KS Sedraž 2022 Open or Close
 • Vabilo na zbor krajanov Open or Close

  Objavljamo vabilo na zbor krajanov KS Sedraž,

  ki bo v sredo, 25.5.2022, ob 17.uri,

  v prostorih krajevne skupnosti:

  KS Sedraz Zbor krajanov 2022 

  Vljudno vabljeni!

 • Poročilo o delu za leto 2021 Open or Close
   
  Izteklo se je še eno leto, težko leto v boju z novim korona virusom, ki je onemogočalo normalno delovanje sveta krajevne skupnosti. Tudi v letu 2021 uradnih ur za krajane v krajevni skupnosti Sedraž ni bilo. Kljub temu smo se člani sveta krajevne skupnosti trudili, da smo obiskali prav vse krajane, ki so nam zaupali takšne in drugačne težave. Prejeli smo dve anonimni prijavi s slikovnim materialom, ki smo ju odstopili v nadaljnje reševanje pristojnim institucijam.
   
  V letu 2021 smo uredili in asfaltirali 200 m odsek lokalne ceste, ki vodi do zaselka Prah, asfaltirali novo parkirišče ob nogometnem igrišču na spodnjem Breznem, kjer je bila dokončana menjava dotrajane ograje. Uspelo nam je tudi zagotoviti sredstva za menjavo dotrajanih otroških igral, ki bodo menjana v letošnjem leto.

  V krajevni skupnosti je veliko cest, ki še nimajo asfaltne prevleke. Ob močnem deževju, ki je v zadnjih letih čedalje bolj prisotno, se makadamske ceste hitro spremenijo v majhne potoke in je krajanom skoraj onemogočen dostop do glavne ceste. Postopoma, glede na plan in razpoložljivost finančnih sredstev bi lahko pričeli z deli in nekoč v prihodnosti imeli asfaltirane lokalne ceste, a žal to brez soglasja lastnikov zemljišč ni izvedljivo.

  Odprt ostaja projekt ureditve in asfaltiranje celotnega odseka Trnovo-Bukovca.

  V letošnjem letu bo urejeno in asfaltirano parkirišče pri stavbi krajevne skupnosti, dokončana bodo tudi dela s postavitvijo kamnitega zidu med parkiriščem in glavno cesto na spodnjem Breznem.

  Čistilne akcije, ki je bila v mesecu maju se je udeležilo kar nekaj krajanov, ki so tudi člani društev in so očistili predele gozdnih poti, posamezna področja Belovega in Govc ter okolico stavbe krajevne skupnosti. Veseli me dejstvo, da smo imeli glede na druge krajevne skupnosti odlično udeležbo.

  Močno deževje v lanski zimi je poškodovalo med drugim tudi odsek ceste na Belovem do te mere, da je bil za osebna vozila skoraj neprevozen. Izvedena je bila začasna sanacija cestišča in občinske strokovne službe so takoj pričele s potrebnimi postopki za sanacijo tega dela odseka. Tudi na cesti proti Govcam je voda pokazala svojo moč. Spodjedla je cestišče in asfaltna prevleka se je prelomila v dolžini 20 m. Tudi na tem predelu so občinske strokovne službe takoj pričele s potrebnimi postopki.

  Ob prvem snegu so prišle na dan staro nove težave, slabi medsosedski odnosi so ponekod onemogočili vzdrževanje in pluženje lokalnih cest.

  Krajevna skupnost Sedraž je po številu krajanov majhna skupnost, a po ustvarjalnosti, prostovoljstvu in prizadevnosti krajanov ena izmed največjih.

  Tako so prizadevni člani Etnološkega društva Sedraž naredili butaro velikanko, izdelali ogromno velikonočno jajce, tretje po velikosti na svetu, ob koncu leta postavili Jaslice in jih okrasili z lučkami, člani kulturnega društva ob svojem jubileju pripravili prisrčen koncert, vse predšolske in šolske otroke pa sta obiskala dva dobra moža. Najprej sv. Miklavž v organizaciji društva Govce in nato še Dedek Mraz v organizaciji kulturnega društva, seveda pa brez prisotnosti članov prostovoljnega gasilskega društva ne bi bilo izvedljivo. Obdarjenih je bilo kar 130 otrok. A brez donatorjev, ki so prispevali finančna sredstva, da sta bila oba projekta izvedena, nasmeha na otroških obrazih ne bi bilo. Tudi člani društva Govce so bili aktivni, saj so poleg organizacije Miklavža postavili ob stavbi krajevne skupnosti mlaj, na kresno noč organizirali kresovanje in na dan sv. Magdalene organizirali druženje. Tudi sicer so celo leto skrbeli za urejenost okolice stavbe krajevne skupnosti. Člani društva upokojencev – športniki so se udeleževali tekmovanj v balinanju, ruskem kegljanju, pikadu in dosegli odlične rezultate.

  Daleč tam na koncu tunela se je prižgala majhna lučka, lučka upanja, da se kmalu vrnemo v normalne tirnice življenja.

  Naj bo začetek leta 2022 priložnost za uresničitev pričakovanj in upanje za svetlejšo prihodnost.
   
  Julita Pilih, KS Sedraž
 • Spoštovani krajanke in krajani Sedraža Open or Close

  Spoštovani krajanke in krajani krajevne skupnosti Sedraž

  Vsaka beseda, vsak pogled,
  vsako dejanje in vsak nasmeh
  lahko prinese srečo
  drugim ljudem.
  Vsak trenutek je lahko nov začetek.
  Velika upanja ustvarjajo velike ljudi,
  zato radostno pojdimo naproti novem letu 2022.
  Da bi se Vam in Vašim najdražjim
  uresničila mnoga pričakovanja.


  Vesel Božič in srečno Novo leto 2022

  Vsem skupaj želijo člani Sveta KS Sedraž

 • JAVNI POZIV za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Sedraž za leto 2021   Open or Close

  JAVNI  POZIV

  za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Sedraž za leto 2021

   

   

  NAROČNIK JAVNEGA POZIVA : Krajevna skupnost Sedraž

  PREDMET JAVNEGA POZIVA

  Iz proračuna krajevne skupnosti Sedraž se po  pravilniku sofinancirajo prireditve in projekti, ki pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ter prepoznavnosti krajevne skupnosti Sedraž.

   

  POGOJI SOFINANCIRANJA

  Pravico do sofinanciranja  prireditev ali  projektov v tekočem letu so upravičena:

  • društva, ki imajo sedež na območju krajevne skupnosti in so registrirana v skladu z zakonom o društvih,
  • javni zavodi s sedežem v krajevni skupnosti,
  • neprofitne organizacije, ki imajo sedež v krajevni skupnosti;

  Prosilci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • prireditev ali projekt izvesti na območju krajevne skupnosti,
  • izvesti prireditev ali projekt odprtega značaja in dostopno širšemu krogu obiskovalcev,
  • s svojim aktivnim izvajanjem dejavnosti prispevati k prepoznavnosti celotne krajevne skupnosti (vsaj enkrat letno organizirati prireditev ali dogodek, kamor je vabljena širša javnost);
  • izvesti prireditev ali projekt, ki je pomemben za kraj in krajane na različnih področjih,
  • imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja.

  MERILA IN KRITERIJI

  Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev ali projektov bodo uporabljena naslednja merila:

  • število izvedenih dejavnosti – projektov v preteklem letu (0-10 točk),
  • število izvedenih dejavnosti – do 31. 8. 2021 (0-10 točk)
  • število planiranih dejavnosti – do 31. 12. 2021 (0-10 točk)
  • vloga prosilca v krajevni skupnosti oz. aktivno sodelovanje s krajevno skupnostjo (0 – 20 točk),

  Vrednost točke v letu 2021 znaša 4,00 EUR.

  Dokumentacija poziva: Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Krajevne skupnosti Sedraž,  Sedraž 22, 3270 Laško in na spletni strani Občine Laško (www.lasko.si).

  Način prijave:

  Izvajalci morajo dokumentacijo poziva oddati v zaprti kuverti na naslov krajevne skupnosti, z oznako «Za sofinanciranje prireditev in projektov KS Sedraž – NE ODPIRAJ«.

  ROK

  Rok za prijavo je  30. 9. 2021

  POSAMEZNI IZIDI POZIVA 

  Vloge bo obravnavala komisija, ki je bila imenovana na svetu krajevne skupnosti. Predloge  z obrazložitvijo bo podala svetu KS, ki bo na podlagi sprejetega sklepa dokončno določil višino dodeljenih sredstev posameznemu prosilcu. Izplačilo se izvede po prejetem končnem poročilu o izvedeni prireditvi ali projektu. K poročilu je potrebno priložiti dokazila oz. fotokopije listin-računov. Če vrednost računov ne dosega dodeljene vrednosti, se znesek ustrezno zniža.

  DODATNE INFORMACIJE: na telefonski številki: 031 678 914, kontaktna oseba – Julita Pilih.

   

    VLOGA ZA SOFINANCIRANJE

 • Vabilo na čistilno akcijo Open or Close

  Krajevna skupnost organizira čistilno akcijo v soboto, dne 15.5.2021, s pričetkom ob 8. uri zjutraj.

  VABILO NA ČISTILNO AKCIJO.

  Vabljeni!

 • V Sedražu butara velikanka ter veliko jajce Open or Close

  Pri cerkvi Sv. Jedert v Sedražu je na ogled butara velikanka, od sobote, 3. 4. 2021, dalje pa bo na ogled tudi veliko velikonočno jajce iz naravnih materialov.

  butara 3

  butara 2

  butara

 • Voščilo ob 8. marcu Open or Close

  Spoštovane sokrajanke!

  Ob današnjem prazniku osmem marcu vam iskreno čestitamo,

  naj bo današnji dan in vsak dan s soncem obsijan.

  sopek treh rdecih vrtnic
  Krajevna skupnost Sedraž
 • Poziv k izpraznitvi pomožnih objektov na Breznem Open or Close
  Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti,  Mestna ulica 2, 3270 Laško, kot lastnik nepremičnin – zemljiških parcel v k.o. 1039 Rimske Toplice,  št. 198/4 (ID 5209703) in 198/5 (ID 103185) poziva morebitne uporabnike dotrajanih pomožnih objektov (nadstreška in lesenih drvarnic) na lokaciji ob uvozu k objektu Brezno 4, 3272 Rimske Toplice, da v roku 30 dni od izdaje tega poziva,  t.j. najkasneje do vključno 12. februarja 2021, izpraznijo svoje premičnine iz pomožnih objektov.

  Občina Laško namerava v sodelovanju s KS Sedraž na omenjeni lokaciji pristopiti k celostni ureditvi  dodatnih parkirnih površin in površin otroškega igrišča, zato bo po izteku roka pristopila k rušitvi oz. odstranitvi pomožnih objektov.

    POZIV K IZPRAZNITVI POMOŽNIH OBJEKTOV
 • Spoštovani krajanke in krajani Sedraža Open or Close
  Letošnje leto se počasi izteka. Bilo je polno preizkušenj. Konec julija neurje ni prizaneslo krajevni skupnosti, poškodovanih je bilo kar nekaj lokalnih cest. Kljub težkim časom v boju s korona krizo, odstopom predsednika Sveta KS in še enega člana, smo preostali trije člani nadaljevali z začetimi, a nedokončanimi projekti. Lokalne ceste so bile po neurju v večini sanirane, saniran je bil med drugim tudi plaz v Belovem.

  Urejena in asfaltirana je bila javna pot Govce-Brezno mimo Lesjaka v dolžini 150 m, medtem ko trije odseki lokalnih cest še čakajo na preplastitev z asfaltom. Dela so prestavljena na spomladanske mesece.

  Na nogometnem igrišču na Breznem se je pričelo z menjavo dotrajane ograje. Dokončanje del bo spomladi oz. hkrati z rekonstrukcijo ceste Belovo- Brezno.

  Zajel nas je tudi prvi sneg in tudi staro nove težave, ko pridejo na plan skrhani medsosedski odnosi, ki onemogočajo vzdrževanje in pluženje lokalnih cest.

  Letošnji bližajoči se prazniki bodo drugačni, bolj umirjeni. Naj vam v svojem imenu in imenu članov Sveta KS Sedraž zaželim predvsen zdravja, obilo sreče, naj se vam uresničijo sanje in nove poslovne priložnosti.

  Julita Pilih, predsednica
  Sveta KS Sedraž
 • Miklavževanje v Sedražu Open or Close
  Tudi letos, kljub težkim časom, ko se vsi skupaj soočamo s korona krizo, so se prizadevni člani društva Govce odločili organizirati Miklavževanje.
  Miklavževa družina se je v soboto dne 5.12.2020 zapeljala prav v vse zaselke krajevne skupnosti in obdarila kar 120 otrok.
  Čeprav je bilo Miklavževanje letos izvedeno drugače, kot vsa prejšnja leta, je prihod Miklavža na otroških obrazih pričaral nasmeh, prav tako je bil pričaran nasmeh tudi na obrazih starejših.

  Hvala vsem organizatorjem, ki ste kakorkoli pomagali izvesti ta dogodek.

  KS Sedraž
 • Pismo predsednika v odstopu Open or Close
  Spoštovani krajani in krajanke Krajevne skupnosti Sedraž!

  Zadnjič vam pišem, ker so se karte življenja premešale in sem vas bil primoran spoštovani Sedražani in Sedražanke zapustiti.
  V veliko čast mi je bilo opravljati delo predsednika KS Sedraž (verjemite mi, da sem čutil spoštovanje in zaupanje z vaše strani) s pomočjo moje vrle ekipe članov Sveta KS Sedraž in ob pomoči vseh krajanov Sedraža.
  Želim si in upam, da je bilo naše delo kvalitetno in opaženo, da smo doprinesli par kamenčkov v mozaik za povečano kvaliteto življenja in aktivnosti v Sedražu.
  Po tej poti bi se zahvalil za nesebično pomoč in razumevanje velike večine krajanov, kar je pripomoglo k uresničitvi ciljev in želja v tem kratkem obdobju vodenja KS Sedraž. V letošnjem letu je odprtih in potrjenih še mnogo projektov, za katere sem prepričan, da jih bodo člani Sveta KS uresničili, da bo življenje v Sedražu prijazno in kvalitetno.
  Zahvalil bi se društvom, ki delujejo v Sedražu, občinskemu vodstvu in strokovnim službam Občine Laško ter Komunali Laško za nesebično pomoč pri izvedbi vseh naših želja in planov.
  S spoštovanjem in želim vam moji dragi Sedražani mnogo osebnih in krajevnih uspehov!

  Rad sem bil krajan SEDRAŽA in v čast mi je bilo živeti v SEDRAŽU!


                                                                               Vaš

                                                                        ALEŠ JERMAN
 • ODPOVED uradnih ur Open or Close
  URADNE URE V KS SEDRAŽ SO DO PREKLICA URADNIH DRŽAVNIH IN OBČINSKIH ORGANOV PREKLICANE.

  HVALA ZA RAZUMEVANJE.

  KS Sedraž
 • Apel predsednika KS Open or Close
  Spoštovani krajani in krajanke Sedraža.V teh težkih časih prosim ,da se držimo navodil države in se držimo doma ter se ne srečujemo na otroških igriščih in športnih površinah Sedraža.Le z skupnimi močmi bomo to prebrodili predvsem z samodisciplino.
  Prosim ,da ne obremenjujete občinske službe z problemi z infrastrukturo(ceste,asfalt itd) v teh časih.Vsa planirana dela za 2020 vam zagotavljam,da bomo s pomočjo Občine Laško po najboljših močeh realizirana.Vsa planirana dela se bodo začela izvajati takoj ko bo za to čas.V tem trenutku pa prosim za strpnost in samodisciplino.
  Predlogi za dela s strani krajanov na modernizaciji KS Sedraž na osnovi Participativnega proračuna so bila poslana na ustrezen naslov Občine Laško
  Še enkrat apeliram na vas:
          OSTANITE DOMA,RADI SE IMEJTE,SEDAJ VELJA POTRPLJENJE
 • Čistilna akcija v marcu Open or Close
  Krajane in krajanke Sedraža vabimo na čistilno akcijo, ki bo 28. 3. 2020 ob 9.00.

  Čistilna akcija bo malo drugače kot ste navajeni. Čistili bom mulde in odtočne jaške pa tudi kakšno vejo bomo odsekali.

  Dobimo se pred domom KS. Prinesite lopate in motike twr kakšno metlo. Vsaka skupina bo čistila na področju, kjer je doma. Po akciji se dobimo pred domom, da kakšno rečemo in se okrepčamo. V primeru dežja bo akcija prestavljena.


  Obveščamo vas, da smo vzpostavili odprti WIFI na področju centra Sedraža.


  Predloge za Participativni proračun (beri Laški bilten) zbira KS do 15. 3. 2020. Vabljeni k sodelovanju.


  Lep pozdrav!

  Predsednik KS Sedraž

  Aleš Jerman
 • DU prevzelo Strelski dom Open or Close
  Društvo upokojencev je na pobudo KS Sedraž prevzelo bivši Strelski dom za svoje delovanje.
  Z velikim veseljem, da imajo končno neke svoje prostore, so se s pomočjo KS Sedraž (material) lotili prenove prostorov. Kot predsednik KS Sedraž sem počaščen, da so se v takšnem številu odvzvali pozivu za obnovitev dotrajanih prostorov.Tako smo dne 23. 12. 2019 doživeli uradno otvoritev prostorov z manjšim kulturnim programom in skromno pogostitvijo vseh udeležencev. Istočasno smo se člani sveta KS Sedraž priključili dogodku in tako opravili slavnostni del ob zaključku 2019.
  Hvala upokojencem in ŠD "Optimisti" za prijetno druženje in
  SREČNO, ZDRAVO NOVO LETO 2020
  Predsednik KS Sedraž
  Aleš Jerman

  KS SEDRAŽ STRELSKI DOM2
  KS SEDRAŽ STRELSKI DOM
 • Jaslice v Sedražu Open or Close
  V Sedražu so marljivi "JASLIČARJI" zopet postavili sakralno umetniško postavitev jaslic v naravni velikosti, izdelanih iz naravnih materialov, ki prikazujejo motive iz Svetega pisma. Uradno se bodo jaslice odprle za polnočnice 24.12. 2019. So pa že na ogled širšemu občinstvu.
  Vljudno vabljeni vsi na ogled,da počastimo trud vaških Jasličarjev.
  Vljudno vabljeni v Sedraž!
  Predsednik KS Sedraž
  Aleš Jerman

  JASLICE SEDRAZ
  JASLICE SEDRAZ2
 • Pregled leta v KS Sedraž in voščilo Open or Close
  December se končuje, končujejo se tudi projekti na infrastrukturi v Sedražu ter prireditve naših odličnih in marljivih društev.

  Društvo Sv. Barbara je uspešno izvedlo projekt v Govcah v rovu Liše z veliko udeležbo zainteresirane javnosti. Društvo Govce je že šestnajstič izvedlo nočni Miklavžev pohod z baklami v Govce. Udeležilo sa ga je veliko število otrok in staršev, ki jim je iskren nasmeh na lica narisal Miklavž, ko jih je obdaril pred lovsko kočo v Govcah.

  KUD Sedraž je v sodelovanju s šolo in vrtcem priredil 22. BAZAR s pozdravom zimi ter prihodom Dedka mraza v telovadnici POŠ Sedraž. Dvorana je zopet pokala po šivih, toliko nas je bilo.

  Končno smo uspeli sanirati vse ceste po neurjih, ki so nas prizadela v tem letu za kar gre velika hvala Občini Laško, ki je prisluhnila našim potrebam po normalni prevoznosti cest do domov naših krajanov. Uspeli smo po letih prizadevanj sanirati plaz v Govcah (Liše), ki je predstavljal že veliko nevarnost za udeležence, ki so se vozili mimo plaza kljub zapori.

  Sanacija plazu v Belovem je prestavljena v leto 2020 zaradi obsežnega projekta za izvedbo enkrat za vselej.

  V naselju Belovo (2b-2d) se je dokončno sanirala in izvedla v asfaltu cesta z vsemi priključki.

  V Govce se je povezala cesta z asfaltom med priključkom Jakopič in Seles.

  Pri izvedbah asfaltiranja se je predvsem upoštevalo dejstvo parcelne ureditve in lastninskih odnosov, predvsem pa odseke kjer ljudje živijo in so odvisni od normalne prevoznosti.

  Zajel nas je tudi prvi sneg, ki je na žalost pokazal, da še vedno nekateri krajani ne morejo domov, pa ne zaradi izvajalca Zimske službe (AGM Nemec), ki so solidno opravili svoje delo, pač pa zaradi skrhanih odnosov med sosedi, ki ne dovolijo vzdževanja (pluženja) cest zaradi nekih starih zamer.

  Ob koncu vam v svojem imenu in imenu članov Sveta Ks Sedraž želim veliko uspeha in zdravja v prihajajočem letu 2020.
                                                                                                       
                                                                                              Predsednik KS Sedraž


                                                                                                      Aleš Jerman
 • Dan odprtih vrat Rudarskega društva Sv. Barbara Sedraž Open or Close
  V soboto, 19. oktobra, je bila dan odprtih vrat Ruarskega društva Sv. Barbara Sedraž.

  DAN ODPRTIH VRAT
  SV. BARBARA DAN ODPRTIH VRAT 2019 1

  RUDARSKO DRUŠTVO SV. BARBARA 20194
  RUDARSKO DRUŠTVO SV. BARBARA 20195
  RUDARSKO DRUŠTVO SV. BARBARA 20196
  RUDARSKO DRUŠTVO SV. BARBARA 20197
 • Dan odprtih vrat v Govcah Open or Close
  Prizadevni člani Društva Sv. Barbara se intenzivno pripravljajo na prireditev Dan odprtih vrat v Govcah (Liše), ki bo to soboto, 19. 10. 2019, ob 11.00.
  Prisrčno vabljeni vsi krajani in pristaši kulturne dediščine rudarskega izročila.

  Predsednik KS Sedraž
  Aleš Jerman

  DAN ODPRTIH VRAT PRIPRAVE2

  DAN ODPRTIH VRAT PRIPRAVE
 • Razpored dežurstev v KS Sedraž Open or Close
 • Urejanje cest v KS Sedraž Open or Close
  Spoštovani krajani!

  Verjetno je marsikdo med vami pričakoval hitrejše urejanje cest v KS Sedraž. Predvsem nova cesta v Belovem in preplastitev v Trnovem od Goloba do Peklarja.
  Tudi bankine in mulde na Sevcah ter v Sedražu pri Lapornik čakajo na izvedbo.
  Poudarjam, kot predsednik KS Sedraž, da so vsa dela v planskem območju z velikim sodelovanjem med KS Sedraž, Komunalo Laško (Občino Laško) in podjetjem AGM Nemec. Dela so bila ovirana zaradi znanih neurij, ki so nas prizadela ter drugih nepredvidenih dogodkov. Kot predsednik prosim za razumevanje krajanov. Vsa predvidena dela v 2019 bodo izvedena v razumnih rokih. V KS Sedraž so bila izvedena dela na praktično vseh cestah po neurju 24. 8. 2019 z veliko pomočjo in sodelovanjem Občine Laško za kar se zahvaljujem ustreznim službam.

  Lep pozdrav!

  Predsednik KS Sedraž
  Aleš Jerman

  ZA SPLETNO SEPT. 2019
  ZA SPLETNO SEPT. 20192
 • Vloga za sofinanciranje društev v KS Sedraž Open or Close
  Krajevna skupnost Sedraž na podlagi 75. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015, 68/2018) in 1. člena Pravilnika za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Sedraž, objavlja


  JAVNI POZIV
  za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Sedraž za leto 2019

  1. Naročnik javnega poziva: Krajevna skupnost Sedraž

  2. Predmet javnega poziva:
  Iz proračuna Krajevne skupnosti Sedraž se po tem pravilniku sofinancirajo prireditve in projekti, ki pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ter prepoznavnosti Krajevne skupnosti Sedraž.

  3. Pogoji sofinanciranja:
  Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev ali projektov v tekočem letu so upravičena:
   društva, ki imajo sedež na območju krajevne skupnosti in so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
   javni zavodi s sedežem v krajevni skupnosti,
   neprofitne organizacije, ki imajo sedež v krajevni skupnosti.

  Prosilci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
   prireditev ali projekt izvesti na območju krajevne skupnosti,
   izvesti prireditev ali projekt odprtega značaja in dostopno širšemu krogu obiskovalcev,
   s svojim aktivnim izvajanjem dejavnosti prispevati k prepoznavnosti celotne krajevne skupnosti (vsaj enkrat letno organizirati prireditev ali dogodek, kamor je vabljena širša javnost),
   izvesti prireditev ali projekt, ki je pomemben za kraj in krajane na različnih področjih,
   imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja.


  4. Merila in kriteriji: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev ali projektov bodo uporabljena naslednja merila:

  1. Število izvedenih dejavnosti – projektov v preteklem letu (0 – 10 točk),
  2. Vloga prosilca v krajevni skupnosti oz. aktivno sodelovanje s krajevno skupnostjo (0 – 10 točk),
  3. Ocena planirane / prijavljene prireditve ali projekta (0 – 30 točk).

  Višina dodeljenih sredstev se izračuna tako, da se doseženo število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke v letu 2019 znaša ___________.


  5. Višina sredstev za leto 2019: 1.500,00 EUR

  6. Dokumentacija poziva: Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Krajevne skupnosti Sedraž .

  7. Način prijave in oddaje:
  Posamezna prijava mora biti izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana najmanj 8 dni pred izvedbo prireditve ali projekta.

  Izvajalci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti s priporočeno pošiljko, lahko pa jo oddajo osebno na naslov KS Sedraž Sedraž 22 Laško. Vloga se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za sofinanciranje prireditev in projektov KS Sedraž– ne odpiraj" na naslov KS Sedraž Sedraž 22 3270 Laško.


  8. Rok poziva: poziv se začne z 03.06.2019 in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.

  9. Posamezni izidi poziva: Vloge se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev. Komisija svoj predlog izbora z obrazložitvijo poda Svetu KS Sedraž. Na podlagi predloga komisije in sklepa Sveta KS, se dokončno določi višino sredstev posameznemu prosilcu.

  Izplačilo se izvede po prejetem končnem poročilu o izvedeni prireditvi ali projektu, ki mora obvezno vsebovati fotokopije računov. Če vrednost računov ne dosega dodeljene vrednosti, se znesek ustrezno zniža.

  10. Dodatne informacije: na telefonski številki: 040 7944 80, kontaktna oseba: Aleš Jerman

  PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PRIREDITEV IN PROJEKTOV V KS SEDRAŽ 

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 • Nov predsednik, nova dela, ... Open or Close
  Spoštovani krajani Krajevne skupnosti Sedraž.

  V mesecu aprilu 2019 smo po mnogih težavah in nepredvidenih situacijah končno uspeli z volitvami in ustanovitvijo Sveta KS Sedraž.
  Za novega predsednika  je bil imenovan in izvoljen Aleš Jerman.
  Takoj smo se lotili dela na ureditvi razmer glede lastninskih relacij med Občino Laško in lastniki zemljišč ob lokalni cesti Sevce-Brezno ter lokalni cesti Spodnje Brezno-Zgornje Brezno.
  Občina Laško želi urediti zemljiško knjižne odnose zaradi potrebnih rekonstrukcij in ureditve komunalne infrastrukture na omenjenih cestah. Zato svet KS Sedraž apelira in prosi krajane k konstruktivnemu sodelovanju pri podpisu soglasij za ureditev problematike glede omenjenih cest.
  Krajevna skupnost Sedraž intenzivno sodeluje z Občino Laško pri ureditvi kategorizacij krajevnih cest v Sedražu predvsem zaradi ureditve normalnih pogojev za nadaljne letno in zimsko vzdrževanje cest.
  Dne 23. 6. in 26. 6. 2019 nas je zajelo močno deževje, ki nam je odneslo velik del javnih poti in bankin.
  V kolikor ne bi mnogo krajanov samoiniciativno pristopilo k odpravi posledic neurja bi bila škoda še bistveno večja. Za prikazano delo in pomoč se krajanom Sedraža kot predsednik iskreno zahvaljujem.
  V naslednjih dneh bomo pristopili k nujni sanaciji poškodovanih cest ter košnji brežin v KS Sedraž.
  Veseli nas ,da se je začela izvedba »Sedraške obvoznice« v naselju Belovo,ki bo prinesla boljše vozne pogoje predvsem pa varno življenje krajanov,ki živijo neposredno ob stari cesti.
  Prav tako smo skupaj z Komunalo Laško in Občino Laško pristopili k ureditvi vodovodnega omrežja Sedraž. Občina Laško in Komunala Laško sta zagotovili in namestili klorirno napravo za vaški vodovod zaradi zagotovitve čiste in neoporečne pitne vode.Potekajo pogovori o tehnični plati prenosa vodovoda na Komunalo Laško in s tem povezanih lastninskih odnosih.
  Glede problematike CEROZ smo se z predstavniki Občine Laško,Občine Hrastnik ,direktorjem Ceroza in predsednikom KS Sedraž udeležili sestanka na Občini Hrastnik kjer smo se dogovorili, da bomo v KS Sedraž organizirali Zbor krajanov glede omenjene problematike po Skupščini CEROZ-a.
  Glede na dogodke smo se odločili, da bo zbor krajanov po predstavitvi konkretnih sanacijskih ukrepih s strani CEROZ (predvidoma v mesecu septembru 2019).

  Objavili smo Javni poziv Društvom za sofinanciranje prireditev v Sedražu. Nekatera društva so se že odzvala in vse vloge so bile ustrezno obravnavane in rešene. Nekaj sredstev je še na razpolago zato pozivamo ostala društva k sodelovanju.
  V grobem je to vse, seveda smo še marsikaj drugega obravnavali (prometna varnost, ogledala, mrliška vežica itd.) kar čaka na realizacijo v naslednjih mesecih tega leta.

  Vsem krajanom želim mirno in sproščujoče poletje brez neprijetnih vremenskih doživetij.

                                                                                                                                                                                                  Laško, 17. 7. 2019
  KS Sedraž
  Predsednik Ks
  Aleš Jerman
                                                                                               

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.