Vabila sej občinskega sveta (1. dopisna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-30/2010
Datum: 6. 12. 2010


V A B I L O

 
Na podlagi 25. člena Statuta Občine Laško (UL RS, št. 99/2007, 17/2010) in
4. ter 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Laško (UL RS, št. 2/2008)

s k l i c u j e m

1. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA LAŠKO

z naslednjim
dnevnim redom:
Predlogi za podelitev priznanj Antona Aškerca

Prosim, da izpolnjeno glasovnico dostavite (po e-pošti, navadni pošti ali osebno) najkasneje do ponedeljka, 24. januarja 2011, do 15. ure.ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc Zdolšek
 

Priloga:
- glasovnica,
- gradivo

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.