Vabila sej občinskega sveta (1. dopisna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Št.: 032-02/2015
Datum: 22. 1. 2015
VABILO

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Laško (UL RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) in 4. ter 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Laško (UL RS, št. 2/2008, 50/2010)


sklicujem
1. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA LAŠKO

z naslednjim

dnevnim redom:

1. Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Glasbene šole Laško-Radeče

Prosim, da izpolnjeno glasovnico dostavite (po e-pošti, navadni pošti ali osebno) najkasneje
do petka, 30. januarja 2015, do 9. ure.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Priloga:
- glasovnica,
- gradivo.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.