Vabila sej občinskega sveta (18. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-01/2017
Datum: 21. 2. 2017

lNa podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
18. redno sejo Občinskega sveta Laško, ki bo v sredo, 1. 3. 2017, ob 17. uri
v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) sprejem
DNEVNEGA REDA:
3. Splošne zadeve
4. Javne finance

5. Urejanje prostora in komunalne dejavnosti

6. Imenovanja in uprava

Vprašanja in pobude

Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

                               Župan Občine Laško
                               Franc ZDOLŠEK
Vabljeni:
  • člani Občinskega sveta Laško,
  • uslužbenci Občinske uprave Laško,
  • Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
  • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
  • Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško, d. o. o.,
  • Vekoslav Špiler, poveljnik Gasilske zveze Laško.

Material poslan v vednost in uporabo:
  • nadzornemu odboru občine,
  • političnim strankam v občini,
  • krajevnim skupnostim v občini,
  • sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.