Vabilo k oddaji ponudbe: DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25 IN OPREME ZA POTREBE PGD ŠENTRUPERT

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija), izbral ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba za posamezen sklop.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila je DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25 IN OPREME ZA POTREBE PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA ŠENTRUPERT. Naročilo je razdeljeno na dva sklopa:
SKLOP 1: Dobava podvozja in izdelava nadgradnje GVC 16/25 (brez dobave opreme)
SKLOP 2: Dobava opreme za vozilo GVC 16/25

Izbrani izvajalec (dobavitelj) za sklop 1 bo dobavil podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila GVC 16/25 skladno s tipizacijo GZS. V vozilo bo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavil končni uporabnik vozila - PGD Šentrupert, za to opremo pa bo v nadgradnji izdelal pritrdišča.

Izbrani izvajalec (dobavitelj) za sklop 2 bo dobavil opremo, ki je navedena v Prilogi 4.

Šasija vozila, izdelana nadgradnja vozila in dobavljena oprema, mora biti nova in nerabljena. Izbrani izvajalec bo pogodbo za posamezni sklop sklenil z naročnikom ter PGD Šentrupert kot končnim uporabnikom vozila.


PREDLOŽITEV PONUDB
Ponudnik lahko odda ponudbo za en ali oba sklopa skupaj. Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo in zavrnejo vse ponudbe, v katerih nastopa.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil in Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 12. 3. 2021 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 12. 3. 2021 ob 10.30.

Kontaktni osebi naročnika sta Andrej Flis, telefonska številka +386 3 7338 731, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..


  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Laški bilten

LaskiBlten st8015.02.2021
je izšla 82. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.