Vabilo k oddaji ponudb za: ˝ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU SAVINJE-OBČINA LAŠKO – 1. FAZA˝

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)

naročnik:         OBČINA LAŠKO,

                        Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO

                       

                        telefon:                        03/ 733 87 00

                        matična številka:         5874505000

                        ID za DDV:                 SI11734612

                        transakcijski račun:    01257-0100003220


vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU SAVINJE-OBČINA LAŠKO – 1. FAZA˝.

 

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU SAVINJE-OBČINA LAŠKO – 1. FAZA˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo je razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo za enega ali več naslednjih sklopov:

SKLOP A: Strmca

SKLOP C: SMJ, Lahomšek, desni breg-1.2 sklop LAHOMŠEK

SKLOP D: SMJ, Lahomšek, desni breg-1.3 sklop DESNI BREG

SKLOP E: Kopitarjeva ulica, Čopova ulica, del ceste na Svetino, Taborje

SKLOP F: del Šercerjeve ulice, Cesta na Lahomšek, Cesta na Gaberno

SKLOP H: Marija Gradec - Radoblje

 

Rok za izvedbo posameznega sklopa je naveden v vzorcu pogodbe.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbe ni mogoče oddati samo za posamezna dela znotraj razpisanega sklopa.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil in Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 12.10.2022 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 12.10.2022 ob 11. uri.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj 1 »Zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«

V kolikor naročnik ne bo imel dovolj zagotovljenih finančnih sredstev, si pridržuje pravico, da se kateri od razpisanih sklopov ne odda.

Kontaktni osebi naročnika sta Luka Picej, telefonska številka +386 3 7338 714, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani Portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si). Projektno dokumentacijo pa prevzamejo na spletni strani http://www.lasko.si.

 

PRILOGE - PZI DOKUMENTACIJA

SKLOP A – PZI

SKLOP C - PZI

SKLOP D - PZI

SKLOP E - PZI

SKLOP F - PZI

SKLOP H - PZI - novo

SKLOP H - Detajl jaška

 


LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8016.8.2022
je izšla 91. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.