Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve na parc.št. 1099, k.o. Reka (1025)

Občina Laško naznanja javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnih zemljišč na zemljišču parc. št.  1099, k.o. Reka (1025). Elaborat lokacijske preveritve je izdelalo podjetje Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje.
Gradivo bo javno razgrnjeno od 3. 2. 2023 do 20. 2. 2023, v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško in sicer v času uradnih ur Občine Laško.
 
Elaborat LP
 
Herman
 

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.