Namera za sklenitev neposredne pogodbe - oddaja pisarne JSKD

JZ Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK), Trg svobode 6, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Pogodbe o prenosu sredstev v upravljanje za potrebe izvajanja dejavnosti, št.: 014-04/2014 z dne 24. 12. 2023, z Aneksom št.: I/2022 z dne 3. 1. 2023, naslednjo namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo pisarne v brezplačno uporabo.
 
Namera bo objavljena na spletni strani javnega zavoda STIK Laško https://lasko.info/medijsko-sredisce/ spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 10. 3. 2023 do vključno dne 31. 3. 2023.
 
 
 

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.02.2024
je izšla 100. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.