Vabilo k oddaji ponudb za: STORITVE VAROVANJA ZA FESTIVAL PIVO IN CVETJE LAŠKO

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/1514/18121/2110/2274/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik: 

OBČINA LAŠKO,

Mestna ulica 2, 3270 Laško

vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) za predmet naročila.

Organizator prireditve oz. končni uporabnik tega javnega naročila je:

CENTER ZA ŠPORT, TURIZEM, INFORMIRANJE IN KULTURO LAŠKO

(STIK Laško) Trg svobode 6, 3270 Laško

 

Na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3 je Občina Laško s strani javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (v nadaljevanju: STIK Laško) pooblaščena za izvedbo in odločanje v postopku javnega naročila za izbor izvajalcev storitev. V nadaljevanju se za pooblaščenca uporablja izraz naročnik.

 

Predmet javnega naročila so STORITVE VAROVANJA ZA FESTIVAL PIVO IN CVETJE LAŠKO, ki se prične 11. in traja do 14. julija 2024.

 

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope.

 

Za oddajo naročila se v skladu z ZJN-3 izvede postopek naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v tej razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo organizator prireditve sklenil pogodbe.

 

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije. Javno naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

 

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 5. 6. 2024 do 10. ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 5. 6. 2024 ob 11. uri.

 

Naročnik bo s tremi najugodnejšimi ponudniki izvedel pogajanja o spremembi ponujene cene, o pogajanjih bodo ponudniki obveščeni preko sistema e-JN. Skladno z določilom 11. odstavka 44. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico, da odda javno naročilo brez izvedbe pogajanj, in sicer na podlagi cene iz inicialne ponudbe.

 

Kontaktna oseba naročnika je Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani Portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si).                             


Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.