Občinski akti, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS

Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.
 
 
 
  Sklep o dopolnitvah sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2021 – II. dopolnitev
  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 2021
  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 2021
  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 2020
  Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2021
  Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2020
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2020
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2021
  Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško 2020
  Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško 2021
  Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2020 in leto 2021

  Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2020

  Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine laško za leto 2019
  Pravilnik o dodelitvi sredstev za posebne namene 2019
  Sklep o spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2019
  Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2019
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2019
  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019
  Določitev skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško 2019
  Sklep o postopku priprave Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019

  Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2018.
  Sklep o postopku priprave Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018.
  Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2018.
  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018.
  Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja Občine Laško za leto 2018.

  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2017.
  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2017.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - I dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - II dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - III dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - IV dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - V dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - VI dopolnitev.

  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2016.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2016.
  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2016.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 - I dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 - II dopolnitev.

  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 - III dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 - IV dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 - V dopolnitev.

  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2015.
  Odlok o rebalansu proračunu Občine Laško za leto 2015.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2015.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2015.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2015 - I dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2015 - II dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2015 - III dopolnitev.

  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2014.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2014.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014 - I dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014 - II dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014 - III dopolnitev.

  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2013.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 - I dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 - II dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 - III dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 - IV dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 - V dopolnitev.

  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2012.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012 - I dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012 - II dopolnitev.
  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2011.
  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2010.

Pravilnik o dodelitvi sredstev za posebne namene

 


  Lokalni program kulture Občine Laško za obdobje 2022-2025
  Lokalni program kulture Občine Laško za obdobje 2018-2021.

  Pravilnik o KBZ Okusiti Laško.

  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2024.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2023.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2022.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2021.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2020.

  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2019.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2018.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2017.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2016.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2015.

  Poslovnik nadzornega odbora Občine Laško.

 

 


Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.