Vabila sej občinskega sveta (2. redna in slavnostna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-23/2010
Datum: 2. 11. 2010

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008)

s k l i c u j e m

2. redno in slavnostno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 10. 11. 2010,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.


Za sejo predlagam:

A)
1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 1. (konstitutivne) seje z dne 27.10.2010
3. potrditev realizacije sklepov 1. (konstitutivne) seje z dne 27. 10. 2010

in

B) naslednji
DNEVNI RED:
1. Volitve in imenovanja
1/1 Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Laško
1/2 Predlogi sklepov o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Laško
1/3 Predlog sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Laško

2. Vprašanja in odgovori

C) Slavnostna seja

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
Vabljeni:
    člani Občinskega sveta Laško
    uslužbenci Občinske uprave Laško
    Milko Škoberne, predsednik OVK
    Jože Korže, član Državnega sveta RS
    Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS

Material poslan v vednost in uporabo:
    nadzornemu odboru občine
    političnim strankam v občini
    krajevnim skupnostim v občini
    sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.