1. izredna seja Občinskega sveta Laško

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-08/2014
Datum: 30. 7. 2014
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/201
s k l i c u j e m
 
1. izredno sejo Občinskega sveta Laško, ki bo v sredo, 6. 8. 2014, ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 22. seje z dne 23. 4. 2014
3. potrditev realizacije sklepov 22. seje z dne 23. 4. 2014

in

B) naslednji DNEVNI RED:        
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o javnem glasilu Občine Laško – skrajšani postopek
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Laško
Predlog Sklepa o imenovanju nadomestne članice Občinske volilne komisije Laško
Predlog Sklepa o imenovanju nadomestne članice v Svetu zavoda Zdravstvenega doma Laško
Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014 - III. dopolnitev

Izredna seja se sklicuje zaradi nujne obravnave točk, ki so na dnevnem redu, in morajo čim prej stopiti v veljavo.
                                                                                                         
 Župan Občine Laško                                   
Franc ZDOLŠEK                                       

Vabljeni:
· člani Občinskega sveta Laško
· uslužbenci Občinske uprave Občine Laško
· Janko Požežnik, član Državnega sveta RS
· Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
 
Gradivo poslano v vednost in uporabo:
· nadzornemu odboru občine
· političnim strankam v občini
· krajevnim skupnostim v občini
· sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.