17. redna seja Občinskega sveta Laško

Številka: 032-16/2021
Datum: 7. 12. 2021

V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
17. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 15. 12. 2021,
ob 17. uri v Modri dvorani Thermane Laško.
 
Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:
 
 
5. Proračun in javne finance
5/1 Predlog Odloka drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 – skrajšani postopek
5/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2022 – 2. obravnava
5/3 Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2022
5/4 Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2022
5/5 Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leto 2022
5/6 Predlog Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Laško – 2. obravnava
5/7 Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Laško
5/8 Predlog Sklepa o nakazilu sejnine v humanitarne namene
 
 
 
 
 
 
11. Vprašanja in pobude
12. Razno

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
 
Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško.
 
V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.