19. redna seja Občinskega sveta Laško

Številka: 032-10/2022
Datum: 22. 4. 2022
 
V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
 
19. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 4. 5. 2022,
ob 17. uri v Modri dvorani Thermane Laško.
 
Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:
 
 
3. Področje družbenih dejavnosti
 
4. Področje gospodarstva, okolja in prostora
4/1 Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2021
4/2 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestna občine Celje, Občine Braslovče, Občine Polzela, Občine Laško, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec za leto 2021 na območju Občine Laško
4/3 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin, d. o. o., v letu 2021 in Plan gradnje za leto 2022
4/4 Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Laško z uskladitvijo višine storitev
4/5 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2021
4/6 Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o. – 1. obravnava

5. Proračun in javne finance
 
6. Splošne zadeve in imenovanja
 
7. Vprašanja in pobude
8. Razno

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
 
Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Gašper Salobir, vodja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško,
• Tina Belej, direktorica JZ STIK Laško,
• Matej Jazbinšek, direktor Knjižnice Laško,
• Andrej Podpečan, ravnatelj OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice,
• Marko Sajko, ravnatelj OŠ Primoža Trubarja Laško,
• Luka Lesjak, predsednik Društva študentski, mladinski in otroški center Laško,
• Primož Kroflič, LAS,
• Zdenko Lesjak, vodja Medobčinskega inšpektorata,
• Ksenija Mahnič, Adriaplin, d. o. o.,
• Karmen Jurko, RCI – Razvojni center Inženiringi Celje, d. o. o.,
• Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško.
 
V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.