2. dopisna seja Občinskega sveta Laško

Številka: 032-11/2020
Datum: 29. 5. 2020

V A B I L O

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1, 68/2018) in 4. ter 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m

2. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA LAŠKO

z naslednjim

dnevnim redom:

1. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje na območju Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Laško – prizidava k OŠ Primoža Trubarja V Laškem v predloženi vsebini

Prosim, da izpolnjeno glasovnico dostavite (po e-pošti, navadni pošti ali osebno) najkasneje do četrtka, 4. junija 2020, do 12. ure.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
 

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8015.12.2022
je izšla 93. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.