Plan zimske službe za sezono 2022/2023

Številka dežurne zimske službe 051 636 185
 
  PLAN ZIMSKE SLUŽBE

Zimska služba je ena izmed najbolj zahtevnih komunalnih dejavnosti. Zimske razmere na cestah in peščevih površinah terjajo od nas prilagajanje glede na razmere.

Pravočasna oprema vozil, prava obutev, predčasni odhodi od doma, prilagajanje hitrosti razmeram in še veliko drugih dejavnikov nam v zimskih razmerah zagrenijo ali polepšajo zimsko idilo na prometnih površinah.

Tako kot se prebivalci pravočasno pripravijo na zimo (kurjava, obleka, avto ...), tako se moramo pravočasno pripraviti na zimo tudi izvajalci zimske službe na javnih prometnih površinah.Te priprave se praktično začno že ob koncu zimske sezone.

Vsak izvajalec mora za svoje potrebe in potrebe naročnika izdelati program oz. plan zimske službe. Že samo ime pove, da je to nek skup dokumentov, s katerimi definiramo izvajanje del v zimskem času na določenih prometnih površinah.

V naseljih, še posebno v mestu, nimamo odprtih cest, ampak celoten spekter cest in ulic različnih širin in prevoznosti.Tu imamo opraviti s peščevimi površinami, pločniki, parkirnimi površinami, velikim številom uvozov k objektom, ovirami v prometu (količki, omejevalci hitrosti), ovirami zaradi gostega prometa, zaparkiranimi ulicami.

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah, ki nastopijo, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled, idr.) lahko normalno odvijanje prometa ogroženo oz. je prevoznost upočasnjena.

Nepravilno in nepravočasno ukrepanje pooblaščenih služb v zimskem času bi v zimskem času povzročilo veliko gospodarsko škodo, zato je v skladu z določili Zakona o javnih cestah (UR.List RS št.109/2010) in Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur.List 62/98) nujno organizirati službo za zimsko vzdrževanje cest.

Prav tako je pomembno dobro sodelovanje med investitorjem (Občina Laško) in izvajalcem (Komunala Laško) ter z vsemi ostalimi subjekti vključenimi v dejavnost oz. zainteresiranimi za kvalitetno in uspešno izvajanje te dejavnosti (PP Laško, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Zdravsteveni domovi in seveda Štab zimske službe Občine Laško (kadar pride do obdobja daljšega in močnejšega sneženja, močnejših zametov idr.).
 
Vir: Komunala Laško (Plan zimske službe)
 
ZIMSKA 2022
 

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st809.11.2022
je izšla posebna volilna številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.