Zavod za gozdove Slovenije opozarja na lubadarje

zzg
 

ALI BODO PODLUBNIKI LETOS PONOVNO POVZROČALI ŠKODO V VAŠIH GOZDOVIH?

Letos gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije ob ugodnih vremenskih pogojih pričakujemo močno prenamnožitev smrekovih podlubnikov in s tem povezano ekološko in ekonomsko škodo. Za učinkovito obvladovanje nevarnih škodljivcev je v prvi vrsti pomembno vaše sodelovanje s pristojnim revirnim gozdarjem.

Smrekovi podlubniki so stalni prebivalci gozdov. Običajno naseljujejo sveže posekano, poškodovano ali oslabelo drevje. V običajnih letih za zdrave gozdove niso bistvena težava. Nevarnost se pojavi ob njihovi prenamnožitvi, kar smo gozdarji začeli opažati lansko jesen. Preko zime so bile vremenske razmere ugodne in podlubniki so se ponekod že namnožili in »čakajo« na prvo otoplitev. Dodatno težavo predstavljajo pozimi poškodovane smreke, ki jim je polomilo vrhove, so težje opazne in predstavljajo idealne pogoje za razvoj podlubnikov.

V prvih mesecih leta 2023 delavci Zavoda za gozdove Slovenije intenzivno iščemo jesenska žarišča in izdajamo odločbe za takojšen posek. Ker se zavedamo, da bomo učinkovito zaustavili širjenje podlubnikov le s sodelovanjem lastnikov gozdov, pozivamo vse lastnike gozdov, da redno, vsaj enkrat na 14 dni, pregledujete svoje gozdove in v primeru najdbe napadenih smrek takoj obvestite pristojnega revirnega gozdarja.

Najbolj očitni znaki jesenskega napada so odpadanje zelenih iglic in odstopanje lubja tik pod krošnjo. Ti znaki se lahko pojavijo že v poznem poletju in v jeseni, pogosto pa lubje prične odpadati šele čez zimo oziroma zgodaj spomladi (žolne pogosto kljuvajo skorjo napadenih dreves). Krošnja lahko vso zimo ostane zelena, čeprav je lubje že odpadlo z debla. V kolikor so drevesa že osuta in je lubje že odpadlo z debla, so podlubniki večinoma že izleteli.

Ker pa so podlubniki letos že začeli rojiti in napadati drevesa (zaenkrat predvsem podrta, poškodovana in oslabela), moramo biti pozorni tudi na spomladanske znake napada. Na podrtem drevju opazimo majhne okrogle vhodne odprtine v lubju, okrog odprtin pa opečnato rjavo črvino v obliki kupčkov. V primeru napada stoječih dreves se črvina kopiči na koreninskem vratu in na pritalnem rastlinju v bližini napadenih dreves. Ob vhodnih odprtinah se na lubju začnejo nabirati kapljice smole. Smola, ki se sčasoma strdi in postane belkasta, se včasih cedi po deblu.

Ob napadu podlubnikov in ob ugodnem vremenu, ki ga v kratkem pričakujemo, je časa za ukrepanje zelo malo, zato moramo biti z ukrepanjem hitri. V nasprotnem primeru tvegamo, da se bodo v napadenih drevesih podlubniki izredno namnožili, kar lahko za gozd predstavlja katastrofo. Pravočasen posek je poleg preprečitve širjenja podlubnikov pomemben tudi zaradi ohranjanja vrednosti lesa. Če so napadena drevesa pravočasno posekana in obeljena ali predelana, se tudi vrednost lesa bistveno ne zmanjša. Če pa s posekom odlašamo, se les napadenih dreves obarva modrikasto, v skrajnem primeru razpoka. Tak les je lahko razvrednoten do cene celuloznega lesa.

Vse lastnike, ki ste že prejeli odločbo Zavoda za gozdove, pozivamo, da aktivno pristopite k sanaciji žarišč in upoštevate navodila, napisana na odločbi. Glavni poudarki so: pravočasen posek in spravilo napadenih dreves, dosledno izveden gozdni red ter sanirane gozdne prometnice. Vsa dela morajo biti izvedena do roka, navedenega na odločbi. Po končanih delih ste dolžni o tem obvestiti pristojnega gozdarja. Ob neupoštevanju navodil in rokov mora Zavod za gozdove izvesti nadaljnje postopke izvršbe odločbe, kar predstavlja za vas dodatno finančno breme.

Ker je obvladovanje razvoja podlubnikov bistvenega pomena za zdrav gozd, vas gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije še enkrat pozivamo, da s sodelovanjem in skupnimi močmi čimbolj omejimo škodo v vaših gozdovih.


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.