Gradnja širokopasovnega omrežja RUNE kmalu tudi v občini Laško

Gradnja širokopasovnega optičnega omrežja RUNE bo v prihodnjih tednih in mesecih stekla tudi v delih občin Laško, Hrastnik, Celje, Radeče, Štore in Žalec. Optične signale uporabnikom v omenjenih občinah pa bo zagotavljalo vozlišče, ki stoji v naselju Brezno v Občini Laško. Tega so si nedavno ogledali tudi predstavniki omenjenih občin, med njimi so bili župan Občine Laško Marko Šantej, župan Občine Hrastnik Marko Funkl in podžupan občine Radeče Janez Prešiček.

Dostop do kvalitetne in zanesljive povezave z internetom je dandanes nepogrešljiv del našega vsakdana. Olajša nam poslovanje, šolanje ter tudi številne druge vsakodnevne aktivnosti. Tega se zavedajo tudi v podjetju RUNE Enia, ki v sklopu projekta RUNE na podeželskih območjih Slovenije gradijo ultrahitro širokopasovno optično omrežje. V teku pomladi so tako začeli še enega od projektov, v sklopu katerega bodo omrežje izgradili v delih občin Hrastnik, Laško, Celje, Radeče, Štore in Žalec.

Prvi korak k izvedbi projekta je bil postavitev vozlišča za zagotavljanje optičnih signalov uporabnikom, ki stoji v naselju Brezno v Občini Laško. Tega so predstavniki podjetja pokazali tudi predstavnikom občin, vključenih v projekt, ki se gradnje širokopasovnega optičnega omrežja iskreno veselijo, predvsem zaradi pomena, ki ga ima to za njihove občane in sam razvoj občine.

Župan Občine Laško, Marko Šantej, je ob tem povedal, da marsikateri deli Občine Laško namreč nimajo dostopa ne le do širokopasovnega omrežja, temveč tudi do osnovnega ne. »Naša občina ne predstavlja le urbanega središča, ampak obsega tudi velik del podeželja. Zaradi zagotavljanja šolanja otrok in uvajanja dela od doma; številnih mladih prevzemnikov kmetij, ki se odločajo za dopolnilne dejavnosti, in razvoja turizma na podeželju - vse to so tisti ključni dejavniki, ki seveda potrebujejo osnovni ali širokopasovni internet. Iz tega naslova si izjemno želim, da se omogoči ta infrastruktura po celotni občini in da bodo imeli občani vseh generacij dostop do hitrega internetnega omrežja.«

 

Župan Občine Hrastnik, Marko Funkl, pa je dodal: »Prepričan sem, da je to danes, v 21. stoletju, neka civilizacijska norma, ki jo je potrebno obkljukati in verjamem, da je konkurenca na tem področju dobrodošla. Tako da se veselim tega projekta in da bodo ljudje lahko zelo kmalu dobili to storitev tudi v svoje domove.«

Gradnja tras omrežja RUNE bo stekla v teku meseca junija – v Občini Laško bo iz naselja Brezno stekla v smeri naselij Sedraž in Zgornja Rečica, v Občini Hrastnik pa v smeri naselij Marno, Dola pri Hrastniku in Hrastnika. Zatem pa se bo razširila še v druga naselja in občine, vključene v projekt. Prvi uporabniki bodo na omrežje priklopljeni proti koncu letošnjega poletja. V sklopu projekta, ki vključuje dele občin Hrastnik, Laško, Celje, Radeče, Štore in Žalec, pa bo skupno pokritih predvidoma 9243 naslovov.

Da bodo dela tekla hitreje bo skoraj istočasno tekla tako gradnja omrežja med naselji (t.i. primarno omrežje) kot tudi omrežja do uporabnikov in uporabniških priključkov (t.i. sekundarno omrežje). Dela v tem sklopu bodo predvidoma zaključena v naslednjem letu, gradnja uporabniških priključkov pa bo trajala še nekoliko dlje.

 

Vključenost naslova v projekt RUNE je mogoče preveriti na spletni strani www.ruralnetwork.eu, kjer bo, sočasno z gradnjo infrastrukture, priključek mogoče tudi naročiti. Strošek priključka na optično povezavo po trenutno veljavnem ceniku znaša 250,00 EUR z DDV za fizične osebe ali 278,54 EUR z DDV za pravne osebe, na željo naročnika pa lahko ta znesek krije izbrani ponudnik storitev. Uporabniki imajo tudi možnost izbire med vsemi največjimi operaterji v Sloveniji.

 

O projektu

Projekt RUNE v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o. RUNE je prvi in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz zasebnega sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF). Slednji je večinski lastnik podjetja Rune Group S.A, ki ima v lasti podjetji RUNE Enia (Slovenija) in RUNE Crow (Hrvaška).

Projekt RUNE je v začetku decembra 2019 s strani Evropske Komisije prejel nagrado EU Broadband Award kot najboljši projekt v kategoriji.

 

Več informacij: www.ruralnetwork.eu

IMG 8711

IMG 8720


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.