Izdaja lokacijske informacije

Naziv postopka
  Izdaja lokacijske informacije
Oddelek - področje:
  Oddelek za GJS, okolje in prostor
Opis postopka:
 
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), Uradni list RS, št. 199/21, ki se je pričel uporabljati 1.6.2022, v 279. in 326. členu opredeljuje vsebino in način izdaje lokacijske informacije.
 
Lokacijska informacija od 1.6.2022 šteje kot potrdilo o namenski rabi zemljišča.
 
Vsebuje podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču.
 
V kolikor vlagatelj v vlogi posebej zahteva, se lokacijski informaciji priloži tudi kopija grafičnega dela prostorskega akta.
 
Prav tako se lokacijski informaciji priloži podatek o prostorsko izvedbenih pogojih za gradnjo, ker prostorsko izvedbeni akti niso dostopni na svetovnem spletu, v kolikor to vlagatelj v vlogi posebej zahteva.
 
Oblika in vsebina obrazca vloge/zahteve za pridobitev lokacijske informacije in podrobnejša vsebina lokacijske informacije je določena s Pravilnikom o lokacijski informaciji, Ur. list RS, št. 92/2022.
 
Citirani Pravilnik glede na dano zahtevo loči lokacijsko informacijo z osnovni podatki, ki je namenjena predvsem za promet z nepremičninami in na lokacijsko informacijo z razširjenimi podatki, ki je namenjena predvsem za graditev objektov.
Pravna podlaga:
 
  • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št 199/2021),
Zahtevane priloge:
 
  • potrdilo o vplačilu upravne takse.
Taksa:
 
  • upravna taksa se obračuna po tar. št. 36 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10 UPB, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš, 189/20-ZFRO) v višini 35,00 €
Kontakt:
  Ime in priimek: Uroš Trkaj
  Telefon: 03 7338 730
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec (izberite eno izmed možnosti):
 
Elektronska vloga za lokacijsko informacijo: eUPRAVA
  Vloga za lokacijsko informacijo: .word.pdf

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.