Izdaja projektnih pogojev za fekalne in meteorne vode

Naziv postopka:
  Izdaja projektnih pogojev za fekalne in meteorne vode
Oddelek - področje:
  Oddelek za GJS, okolje in prostor
Opis postopka:
  Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upoštevati, da se pridobijo projektni pogoji k idejni zasnovi. Investitor objekta oz. pooblaščeni projektant od investitorja je dolžan podati vlogo za pridobitev projektnih pogojev. K vlogi za izdajo projektnih pogojev mora biti priložena idejna zasnova predmetnega objekta.
Pristojni soglasodajalec mora določiti projektne pogoje najpozneje v 15 dneh po prejemu poziva, če se projektira enostavni ali manj zahtevni objekt oziroma v 30 dneh po prejemu poziva, če se projektira zahtevni objekt, razen če za posamezno vrsto objekta poseben zakon ne določa drugače.
Pravna podlaga:
 
  • 30. člen Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17),
  • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15 in 76/17),
  • 13. člen Statuta Občine Laško (Ur. l. RS, št. 79/15-UPB1),
  • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško (Ur. l. RS, št. 104/11 in 35/13),
  • 93. člen Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Ur. l. RS, št. 03/18).
Zahtevane priloge:
 
  • idejni načrt.
Taksa:
  -
Kontakt:
  Ime in priimek: Rozalija Nemec
  Telefon: 03/7338-717
  Faks: 03/7338-740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec:
  Zahteva za izdajo projektnih pogojev za fekalne in meteorne vode: .doc  , .pdf 

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.