Odmera komunalnega prispevka

Naziv postopka
  Odmera komunalnega prispevka.
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor
Opis postopka:
  1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je:
 • investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo,
 • investitor oziroma lastnik objekta, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost,
 • lastnik obstoječega objekta na opremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna opremljenost izboljša ali na novo uredi,
 • investitor oziroma lastnik objekta ali dela stavbe, ki se bo moral obvezno priključiti na posamezno vrsto infrastrukture oziroma bo uporabljal določeno vrsto infrastrukture.
2. Merila za odmero komunalnega prispevka se navedejo v programu opremljanja in so:
 • površina stavbnega zemljišča,
 • neto tlorisna površina objekta,
 • opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
 • namembnost objekta in
 • izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost oziroma površina parcele, na kateri stoji objekt.
3. Postopek odmere komunalnega prispevka:
Odločbo o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo investitorja izda občinska uprava. Zavezanec odda vlogo na obrazcu Zahteva za odmero komunalnega prispevka v glavni pisarni Občine Laško, lahko pa odda tudi elektronsko vlogo preko ustreznega portala.
Pravna podlaga:
 
 • 74. in 79. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10)
 • 17. člen Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07)
 • Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07)
 • 21. člena Statuta Občine Laško (čistopis, Uradni list RS, št. 99/07, 17/10)
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško (Ur. l. RS, št. 18/2011)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško (Ur. l. RS, št. 80/2011)
Zahtevane priloge:
 
 • projektna dokumentacija (vodilna mapa, arhitektura, rušitveni načrt (v primeru rušitve obstoječih objektov),
 • potrdilo o vplačilu upravne takse.
Taksa:
 
 • v vrednosti 22,60 EUR
Kontakt:
  Ime in priimek: Vesna Sgerm
  Telefon: 03 7338 716
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec (izberite eno izmed možnosti):
 
Elektronska vloga za odmero komunalnega prispevka:
eUPRAVA  (za fizične osebe)
SPOT  (za pravne osebe)
  Zahteva za odmero komunalnega prispevka:  .doc  .pdf  

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.