Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča v občinskem prostorskem aktu

Naziv postopka
  Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča v občinskem prostorskem aktu
Oddelek - področje:
  Oddelek za GJS, okolje in prostor
Opis postopka:
  Priprava občinskega prostorskega načrta ter njegovih sprememb in dopolnitev (sprememba namenske rabe zemljišč, sprememba in dopolnitev tekstualnega dela,…) lahko poteka samo v postopku priprave občinskega prostorskega načrta. Postopek je natančno določen v Zakonu o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17).
Sodelovanje javnosti je zagotovljeno skozi podajanje pobud, pripravo izhodišč, sodelovanje v času javne razgrnitve in na javni obravnavi. Občina je v okviru postopka tudi dolžna zavzeti stališča do pripomb, podanih med javno razgrnitvijo in na javni obravnavi. Vsakdo ima možnost in pravico, da v okviru postopka zagovarja svoj interes, občina pa lahko njegovo pobudo sprejme ali argumentirano zavrne.
Ker ZUreP-2 v 108.členu določa, da občina pred sprejetjem odločitve o pripravi sprememb in dopolnitev OPN pripravi izhodišča za pripravo OPN, morajo biti za potrebe priprave izhodišč razvojne potrebe obrazložene in dokumentirane. V ta namen smo v občinski upravi pripravili obrazec z navodili, ki vam bo v pomoč pri podaji pobude.
Pobude lahko oddate osebno na Oddelku za gospodarske javne službe, okolje in prostor občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.00 do 15.00 ure, ob sredah od 8.00 do 17.00 ure ter ob petkih od 8.00 do 13.00 ure oziroma lahko pobude posredujete tudi pisno na isti naslov ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .
Pravna podlaga:
 
  • Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17).
Zahtevane priloge:
 
  • Pooblastilo pobudnika, v kolikor pobudo podaja njegov zastopnik oz. pooblaščenec.
  • Grafični prikaz območja pobude za spremembo namenske rabe na zemljiškem katastru (izris parcel iz evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS, iObčina ipd.).
Taksa:
 
  • v vrednosti 4,50 EUR.
Kontakt:
  Ime in priimek: Uroš Trkaj
  Telefon: 03 7338 730
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec:
  Vloga za spremembo namembnosti zemljišča: .doc , .pdf

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.