Potrjevanje podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata oz. kmetije

Naziv postopka
  Potrjevanje podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata oz. kmetije.
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske dejavnosti - gostinstvo
Opis postopka:
  Posebno soglasje za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu ali kmetiji odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in podobno) ali izven njega prireditve širšega pomena (festivali, lokalni prazniki, plesi, veselice, proslave društev in podobno).
Posebno soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času velja za točno določene dneve in se lahko nanaša tudi na več priložnosti hkrati. Gostinski obrat ali kmetija lahko v tem primeru obratuje najdlje do 4. ure.
Gostinec ali kmet mora za pridobitev posebnega soglasja vložiti pisno vlogo najkasneje v roku 5 delovnih dni pred dogodkom. V vlogi mora biti navedeno, za kakšno prireditev gre, naveden točno določen dan in ura začetka in zaključka prireditve ter ali se bo ta odvijala v ali izven prostorov gostinskega obrata. Gostinec ali kmet lahko zaprosi za posebno soglasje največ 8 krat na leto. V kolikor je potrebno, mora organizator prireditve le-to priglasiti na upravni enoti in pridobiti vsa potrebna dovoljenja ter soglasja.
Če je bilo izdano posebno soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za prireditev zaprtega tipa v prostorih obrata, je gostinec ali kmet dolžan poskrbeti, da v tem času v gostinski obrat ali kmetijo nimajo vstopa zunanji obiskovalci. Postopek je možno opraviti elektronsko ali pa z izpolnitvijo in oddajo vloge.
Pravna podlaga:
 
  • 12. člen Zakona o gostinstvu - uradno prečiščeno besedilo /ZGos-UPB2/ (Uradni list RS, št. 93/07),
  • Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07),
  • Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Laško (Uradni list RS, št.13/09).
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine Laško (Uradni list RS, št. 28/15).
Zahtevane priloge:
 
  • potrdilo o vplačilu upravne takse,
  • če gre za organizirano prireditev tudi soglasje organizatorja prireditve.
Taksa:
 
  • v vrednosti 4,50 EUR.
Kontakt:
  Ime in priimek: Edina Memić
  Telefon: 03 7338 736
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec (izberite eno izmed možnosti):
 
Elektronska vloga za prijavo obratovalnega časa: SPOT
  Vloga za izdajo dovoljenja za podaljšanje obratovalnega časa:  .doc  .pdf

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.