Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

Naziv postopka
  Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske dejavnosti - stanovanjsko področje
Opis postopka:
  Ob sklenitvi najemne pogodbe za stanovanje občina ali sklad izročita stanovanje v stanju, ki omogoča normalno uporabo stanovanja, skladno z veljavnimi normativi in standardi, ter ga v času trajanja najema tudi vzdržujeta. Prav tako sta, skladno z višino svojega solastniškega deleža, dolžna vzdrževati skupne prostore, dele, objekte in naprave v stanovanjski stavbi.
Ko se pojavi potreba po popravilu v stanovanju ali stanovanjski hiši mora najemnik v primeru, ko je popravilo neodložljivo, poklicati po telefonu upravnika občinskih stanovanj JP Komunalo Laško na dežurno telefonsko številko 031 617 034, v ostalih primerih pa poslati vlogo v kateri točno pojasni za kakšna vzdrževalna dela v stanovanju gre.
Strokovna služba bo nato skrbno proučila vlogo najemnika; po potrebi poslala upravnika, da si bo ogledal stanovanje ter najemnika obvestila o delih, ki morajo biti opravljena. Podoben postopek velja tudi za popravilo poslovnih prostorov.
Pravna podlaga:
 
  • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 56/11 - odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US, 27/17, 59/19, 203/20 - ZIUPOPDVE, 189/20 - ZFRO, 90/21, 153/21, 18/23 - ZDU-1O, 77/23 - odl. US, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 131/23 – ZORZF, 13/24 in 18/24),

  • Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11)
Zahtevane priloge:
 
  • najemna pogodba.
Taksa:
  -
Kontakt:
  Ime in priimek: Stanka Jošt
  Telefon: 03 7338 712
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec:
  Vloga za popravilo stanovanja/poslovnega prostora v lasti občine in javnega nepremičninskega sklada občine:  .doc , .pdf 

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.