Zamenjave neprofitnih stanovanj

Naziv postopka
  Zamenjave neprofitnih stanovanj
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske dejavnosti - stanovanjsko področje
Opis postopka:
  Občina Laško, kot najemodajalec v okviru svojih možnosti omogoča menjave najemnih stanovanj in pri tem upoštevata spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, lokaciji stanovanja, legi (nadstropje) in višini najemnine ter drugih stroških za uporabo stanovanja.
V kolikor ste najemnik občinskega neprofitnega stanovanja in je stanovanje glede na vaše potrebe postalo premajhno oziroma bi se preselili v manjše stanovanje, ker ne zmorete več plačevati najemnine in obratovalnih stroškov vam bomo takšno zamenjavo skladno z možnostmi tudi omogočili. Pred zamenjavo morate imeti poravnane vse obveznosti, ki izhajajo iz naslova najemnine in obratovalnih stroškov.
O upravičenosti oziroma neupravičenosti do zamenjave neprofitnega stanovanja bomo na podlagi dejstev ugotovljenih v postopku odločili z odločbo v splošnem upravnem postopku.
Pravna podlaga:
 
  • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 56/11 - odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US, 27/17, 59/19, 203/20 - ZIUPOPDVE, 189/20 - ZFRO, 90/21, 153/21, 18/23 - ZDU-1O, 77/23 - odl. US, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 131/23 – ZORZF, 13/24 in 18/24),

  • Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21),
  • Odlok o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Ur. list RS, št. 65/10, 45/11, 28/15, 68/18, 69/19 in 207/21).
Zahtevane priloge:
 
  • fotokopija najemne pogodbe,
  • potrdilo poravnanih obveznostih za stanovanje,
  • potrdilo o neto OD za zadnje tri mesece, za vse zaposlene družinske člane.
Taksa:
 
  • v vrednosti 22,60 EUR. Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu ZUT in status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili.
Kontakt:
  Ime in priimek: Stanka Jošt
  Telefon: 03 7338 712
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec:
  Vloga za zamenjavo neprofitnega stanovanja:  .doc  .pdf

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.