Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve

Naziv postopka
  Lokacijska preveritev
Oddelek - področje:
  Oddelek za GJS, okolje in prostor
Opis postopka:
  Zakon o urejanju prostora določa postopek lokacijske preveritve, ki je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se:
  • za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi;
  • za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev kot so določeni v tem aktu;
  • za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora.
Pravna podlaga:
 
  • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21)
Zahtevane priloge:
 
  • elaborat lokacijske preveritve,
  • pooblastilo pobudnika, v kolikor pobudo podaja njegov zastopnik oz. pooblaščenec,
  • soglasje lastnika/solastnika, če pobudnik ni izključni lastnik zemljišča.

SEZNANITEV POBUDNIKA:

  1. Pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi je plačilo nadomestila za stroške postopka, za kar bo pobudniku/investitorju izdan Sklep o določitvi stroškov lokacijske preveritve v skladu z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Laško (Uradni list RS, št. 36/19).
  2. Plačilo nadomestila ne zagotavlja potrditve sklepa o lokacijski preveritvi.
  3. Občina Laško lahko zahteva dopolnitev te pobude ali elaborata lokacijske preveritve zaradi strokovnih ugotovitev Občine ali zahtev nosilcev urejanja prostora, ki v postopku podajo mnenje o ustreznosti elaborata.
Kontakt:
  Ime in priimek: Uroš Trkaj
  Telefon: 03 7338 730
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec:
  Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve: .doc  .pdf 

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.