Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega

logo EKS
Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja          grb ola 18logotip THERMANA 18logotip tdl moder 18

 
FITNESS NA PROSTEM NA OBMOČJU DESTINACIJE LAŠKO – SOTOČJE DOBREGA

VLOGA
Občina Laško je v februarju 2017 podala vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja s projektom Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega. Partnerja v projektu sta Thermana, d. d., in Turistično društvo Laško, ki bosta aktivno sodelovala pri pripravi, izvedbi in nadaljevanju projekta, prav tako pa zagotavljala svoj delež sredstev. fitness na prostem

Predmet operacije je postavitev fitnessa na prostem, kar bo zagotovilo ustrezno infrastrukturo za izboljšanje kakovosti življenja občanov in razvitosti območja, prav tako pa obogatilo turistično in športno ponudbo. Občane, prebivalce območja LAS in druge obiskovalce bomo informirali, ozaveščali in spodbudili k aktivnejšemu preživljanju prostega časa, vzdrževanju telesne kondicije in razvijanju pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja.

V okviru projekta je predvidena ureditev fitness centra na prostem v Laškem, in sicer na dveh lokacijah: na levem bregu Savinje pri mostu do Thermane Laško in na začetku parka Thermane Laško.
fitness na prostem2
Predviden fitness na levem bregu (1. del)
fitness na prostem 1
Predviden fitness na levem bregu (2. del)
fitness na prostem 2
Predviden fitness na začetku parka Thermane Laško

Lokaciji bosta povezani v pot rekreacije in zdravja, ob kateri se bodo izvajale aktivnosti rekreacije. Fitness center bo opremljen s pozdravno tablo z zemljevidom poti, predstavitvijo aktivnosti in navodili. Za namen predstavitve bo izdano promocijsko gradivo, po ureditvi fitness centra na prostem pa bo organizirana brezplačna vadba za občane in ostale turiste.

Konec leta 2017 je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja projekt odobrila. Celotna vrednost projekta znaša 43.718 EUR. Sofinanciranje operacije je predvideno iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v višini 30.659 EUR.


IZVEDBA IN OTVORITEV FITNESSA NA PROSTEM

Občina Laško in partnerja v projektu so aktivnosti v okviru operacije izvajali v prvi polovici leta 2018.

V okviru operacije so bile izvedene vse predvidene aktivnosti:
  • nakup in postavitev fitness naprav s pozdravno tablo,
  • ureditev podlage in okolice za varno vadbo,
  • izdelava promocijskega materiala in oglaševanje,
  • organizirana vadba za občane, prebivalce območja LAS in ostale turiste.

Z operacijo smo dosegli vse predvidene kazalnike:
  • število izvedenih operacij – 1.
  • ureditev fitness centra na prostem v Laškem – 1,
  • izdano promocijsko gradivo – 3.000 kom,
  • izvedba organizirane vadbe na prostem – 10 x.

V okviru projekta se je izvedla ureditev fitness centra na prostem v Laškem na dveh lokacijah: na levem bregu Savinje pri mostu do Thermane Laško in na začetku zdraviliškega parka.
fitness na prostem 12
fitness na prostem 13
Fitness naprave je dobavilo podjetje Imex Trade d.o.o. iz Trzina, gradbena dela za postavitev fitness naprav pa je izvajalo Javno podjetje Komunala Laško.

Lokaciji sta povezani v pot rekreacije in zdravja, ob kateri se bodo izvajale aktivnosti rekreacije. Fitness center je opremljen s pozdravno tablo "Park dobrega počutja Laško" z zemljevidom poti in navodili.
fitness na prostem 14
Za namen predstavitve je izdano promocijsko gradivo v štirih jezikih.
fitness na prostem 15
Svečana otvoritev fitness centra na prostem, ki je rezultat projekta Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega, je potekala 18. 6. 2018. 
fitness na prostem 16
fitness na prostem 11
Po ureditvi fitness centra na prostem je bila organizirana brezplačna vadba za občane in ostale turiste.

Evropska komisija http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl.htm
PRP (Program razvoja podeželja) http://www.program-podezelja.si

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.