Javna razgrnitev OPPN za kamnolom Pojerje

Objavljamo dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja prostora (EUP) z oznako JU-3, na območju kamnoloma Pojerje ter sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi Odloka.
Pojerje
Gradivo bo javno razgrnjeno od 6.februarja 2019 do 7. marca 2019
:
  • v preddverju Urada župana Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
  • v prostorih Krajevne skupnosti Jurklošter,
  • na spletnih straneh Občine Laško.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Laško,  Mestna ulica 2, 3270 Laško, v torek, 26. februarja 2019, ob 16. uri.

  Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.