Prestavitev dela lokalne ceste Sedraž-Belovo

V mesecu juniju se bo v Krajevni skupnosti Sedraž začela izvedba prestavitve dela lokalne ceste Sedraž-Belovo v skupni dolžini 195,77 m. V sklopu prestavitve se bodo izvedli tudi štirje oporni zidovi skupne dolžine 87,15 m ter prestavitev NN elektro omrežja in droga NN elektro omrežja.
S prestavitvijo ceste se bo izboljšala prometna varnost, saj se zdaj cesta na najožjem odseku približa objektoma s hišno številko Belovo 9 in 10, dostop iz omenjenih objektov pa je zdaj praktično na cesto, promet pa poteka tik ob fasadah.
Projektna dokumentacija projektivnega biroja RC Planiranje d.o.o. in RC Plan M d.o.o. iz Celja je narejena na osnovi geodetskega posnetka terena izdelovalca Geoides d. o. o. iz Celja in geološko geomehanskega poročila Geoekspert d. o. o. prav tako iz Celja. Za izvedbo del je pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-35/2018-27 z dne 21. 2. 2019.
Na osnovi javnega naročila objavljenega pod št. objave JN001798/2019-W01 z dne 27. 3. 2019, spremembe, št. objave JN001798/2019-K01 z dne 9. 4. 2019, je bil kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik AGM Nemec d. o. o. iz Laškega, s katerim je bila dne 4. 6. 2019 tudi podpisana pogodba.
Vrednost pogodbenih del je 120.875,44 EUR brez upoštevanega 22% DDV.
Predviden rok dokončanja del je 2 meseca od uvedbe v delo.

LC BELOVO SEDRAŽ.JPG

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.