SKLEP o sprejetju stališč Občine Laško do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice

Sprejmejo se stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice - izvennivojsko križanje regionalne ceste R3–680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo.
 OPN
Strokovna stališča iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice - izvennivojsko križanje regionalne ceste R3–680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo, so na osnovi preučitve podanih pripomb podale strokovne službe občinske uprave Občine Laško.
Sklep o sprejetju stališč s priloženimi strokovnimi stališči in zapisnikom javne obravnave se od 9.9.2022 do 26.9.2022 objavi na spletni strani občine ter na oglasni deski Občine Laško.
 

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.