Prostorska umestitev državne in lokalne Infrastrukture na območju Laško - jug (Marija Gradec)

Občina z državnimi institucijami nadaljuje pripravo projektne dokumentacije in pravnih podlag za umestitev novega cestnega podvoza pri Marija Gradcu, krožišča, dveh mostov čez Lahomnico in tretjega mostu v Laškem čez Savinjo.
marija gradec
V sklop omenjenih ureditev sodi tudi realizacija odločbe Ministra za promet iz leta 2006 o ukinitvi štirih nivojskih križanj v Občini Laško. To so obstoječi prehodi na Trubarjevi ulici v Laškem (pri Pivovarni Laško) in na Marija Gradcu (pri športnih igriščih in pri Peklarju). Predvideno je, da se ukine tudi nivojski prehod v Rimskih Toplicah v neposredni bližini železniške postaje.

Pred zaprtjem omenjenih prehodov je zato za občane treba zagotoviti nove dovozne oz. nadomestne ceste. Trenutno potekajo aktivnosti za umestitev nadomestne lokalne ceste na odseku od športnih igrišč do podvoza v Radobljah. Nadomestna cesta bi potekala vzdolž leve strani železniške proge gledano proti Rimskim Toplicam.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.