OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Celostna grafična podoba

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško ima svoj grb in svojo zastavo, katerih oblika, vsebina in uporaba je določena z odlokom.
Pravnim in fizičnim osebam se lahko izda dovoljenje za uporabo občinskega grba in zastave. Dovoljenje določa pogoje, omejitve, namen in rok uporabe. Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti predložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba.

Dovoljenje za uporabo občinskega grba in zastave izda župan.

Grb občine v različnih formatih:

  Odlok o zastavi in grbu Občine Laško.

Grafična podoba grba in zastave:
grb-graf
zastava-graf
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane