OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Celostna grafična podoba

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško ima svoj grb in svojo zastavo, katerih oblika, vsebina in uporaba je določena z     Odlokom o zastavi in grbu Občine Laško.

Pravnim in fizičnim osebam se lahko izda dovoljenje za uporabo občinskega grba in zastave. Dovoljenje določa pogoje ter namen in rok uporabe. Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti predložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba.

Grb in zastava se uporabljata v skladu s Priročnikom celostne grafične podobe Občine Laško.

Na voljo sta v standardnih rasterskih in vektorskih formatih (pdf, eps, jpg, png, wmf):

Grafična podoba grba in zastave:
Objava CGP grbObjava CGP zastava
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Celostna grafična podoba