OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

CPS - čas za skupno uresničevanje ukrepov

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Svetnice in svetniki so na 20. seji Občinskega sveta sprejeli Celostno prometno strategijo Občine Laško.
CPS sotocje
S sprejetjem Strategije se začenja obdobje drugačnega načrtovanja prometa in mobilnosti, kjer osebni avtomobil nima več absolutne prednosti, ampak je obravnavan vzporedno z drugimi oblikami prometa. Namen Strategije je zmanjšati število voženj z osebnimi avtomobili in hkrati povečati deleže hoje, kolesarjenja ter v čim večji možni meri tudi uporabo javnega potniškega prometa. Za takšno postopno spremembo potovalnih navad bo potrebno z ukrepi izboljšati pogoje za trajnostne oblike mobilnosti, vzporedno pa o njih tudi ozaveščati, izobraževati in vzgajati javnost, predvsem mlade. V akcijskem načrtu CPS so predvideni številni ukrepi za izboljšanje pogojev in varnosti kolesarjenja, javnega potniškega prometa, hoje, motornega in mirujočega prometa. Glavni nosilec ukrepov bo Občina Laško, mnogi ukrepi pa bodo izvedeni v sodelovanju z drugimi organizacijami. 

Sprejetje Strategije pomeni zadnje dejanje 10-mesečnega strateškega načrtovanja. Izdelovalci so strategijo oblikovali  v tesnem  sodelovanju z občinsko upravo,  ključnimi deležniki in zainteresiranimi občankami ter občani. Na štirih  javnih razpravah in več delavnicah so predstavniki javnosti skupaj z izdelovalci CPS razpravljali o obstoječem stanju na področju prometa, o problemih in izzivih, o možnih poteh razvoja in o želeni prihodnosti, o ciljih ter prednostnih ukrepih na področju mobilnosti v občini. S podajanjem mnenj je tako javnost pomembno sooblikovala vsebino strategije in akcijskega načrta, ki je sedaj osnova za izvajanje prednostnih ukrepov. Strategija je s tem postala naša skupna smernica za razvoj prometa in mobilnosti v občini.

  Celostna prometna strategija občine Laško.

Nove tehnične ureditve in infrastruktura pa same po sebi ne bodo rešile vseh obstoječih prometnih izzivov. Potrebne bodo tudi spremembe v razmišljanju in ravnanju ljudi. V popolnosti bodo nove rešitve zaživele le z aktivno podporo in sodelovanjem občank in občanov ter obiskovalcev občine. Vsi mi bomo namreč  uporabniki novih rešitev in tisti, ki bomo z izbiro potovalnih načinov lahko dejansko naredili mobilnost v prihodnosti bolj varno, bolj zdravo, čistejšo, učinkovitejšo, dostopnejšo za vse.
CPS logoEU
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Celostna prometna strategija