OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Delovna telesa

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:

DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LAŠKO 2018-2022

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
1. Janko Cesar (SLS ) – predsednik,
2. Enej Kirn (MMOL),
3. Damjan Kovač (SD),
4. Matjaž Pikl (DeSUS),
5. Štefanija Pavčnik (SDS),
6. Jože Senica (N.Si),
7. Boštjan Vrščaj (Lista LL).

Statutarno pravna komisija:
1. Danijela Bevk Knez (MMOL) - predsednica
2. Alenka Barlič (SLS)
3. Olga Čander (DeSUS)
4. Damjan Kovač (SD)
5. Polonca Teršek (N.Si)

Komisijo za vloge in pritožbe:
1. Marjan Kozmus (SD) - predsednik
2. Alenka Barlič (SLS)
3. Bojan Šipek (MMOL)

Odbor za gospodarski razvoj občine:
1. Marjan Kozmus(SD) - predsednik
2. Mojca Jezovšek (SLS)
3. Barbka Rode (MMOL)
4. Robert Medved (SDS)
5. Petra Vrečko
6. Daniel Pavčnik
7. Boštjan Teršek

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti:
1. Matjaž Pikl (DeSUS) - predsednik
2. Danijela Bevk Knez (MMOL)
3. Janko Cesar (SLS)
4. Uroš Lukić (SD)
5. Štefanija Pavčnik (SDS)
6. Mojca Srebot
7. Franc Lesičar
8. Marjan Holcer
9. Stanislav Grbič

Odbor za družbene dejavnosti in društva:
1. Enej Kirn (Mlada moč Občine Laško) - predsednik
2. Bojana Kustura (SD)
3. Nuša Konec Juričič (SLS)
4. Polonca Teršek (N.Si)
5. Janez Benedek
6. Marko Šantej
7. Ivan Medved

Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja:
1. Marjan Belej (SLS) - predsednik
2. Barbara Jančič (MMOL)
3. Irena Gradišnik (DeSUS)
4. Uroš Deželak (SDS)
5. Hedvika Vidic
6. Urška Knez
7. Janko Rode

Odbor za družbene dejavnosti in društva:

1. Klemen Grešak (Mlada moč Občine Laško) - predsednik

2. Ludvik Urankar (SLS)

3. Andreja Križnik (LDS)

4. Marjeta Ocvirk (SD)

5. Jasmina Perc, Paneče 22, Rimske Toplice

6. Karolina Pal, Podhumska 2, Laško

7. Janez Benedek, Mestna ulica 7, Laško

Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja:

1. Mojca Krivec (SLS) - predsednik

2. Franc Lesičar (SD)

3. Jože Kotnik (DeSUS)

4. Jože Senica (N.Si)

5. Jožica Krašovec, Cesta v Debro 27, Laško

6. Urška Knez, Cesta v Rečico 14, Laško

7. Zdenka Fišer Mirč, Lokavec 12, Rimske Toplice

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Delovna telesa