OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic neurja

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško obvešča vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic neurja dne, 29. 8. 2016, da bomo na osnovi sklepa  Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR) začeli s popisom  in ocenjevanjem škode.
zaprta cesta Zidani Most Sirje
Zbiranje vlog poteka za:

Zbiranje vlog poteka na Občini Laško najkasneje do 19. 9. 2016
, medtem ko mora biti celotno ocenjevanje zaključeno do 26. 9. 2016, podatki pa do tega dne vneseni v spletno aplikacijo Ajda.

Škodo na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo.  

Morebitne informacije in pojasnitve dobite na tel. št. 03/7338-700.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane