OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Slovesna otvoritev obnovljenega podvoza in pešpoti v Debru

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
21. septembra sta bila v okviru prireditev evropskega tedna mobilnosti namenu slovesno predana obnovljena pešpot in podvoz v Debru. Slavnostni trak sta ob županu Francu Zdolšku in predsedniku Krajevne skupnosti Laško Martinu Kokotcu prerezala predsednik Društva invalidov občine Laško Mihael Lončar in najstarejši član Občinskega sveta Občine Laško Jože Kotnik. Slovesnost je popestrila Bobnarska skupina Laške pihalne godbe.
ETM2016 Debro 4
Na odseku Tuš-Debro-Podvoz je bilo potrebno razširiti obstoječi hodnik za pešce in na novo urediti voziščno konstrukcijo z novo javno razsvetljavo ter omogočiti gibalno oviranim osebam varen dostop do hodnika za pešce ob državni cesti in dalje do območja Thermane in starega mestnega jedra. Na novo urejenem cestnem odseku je zgrajena javna razsvetljava in še dodatna luč v samem podvozu. Urejeno je odvodnjavanje ceste in podvoza, zamenjava ter ureditev nove prometne signalizacije in prometne opreme.
ETM2016 Debro 5
Na odseku pešpoti od Brvi čez Rečico do glavne ceste G1-5  je urejena asfaltna površina in javna razsvetljava. Pot je proti potoku Rečica zavarovana z ograjo in opremljena s novimi klopcami za počitek. Na izhodu iz podhoda proti državni cesti je rekonstruirana obstoječa dotrajana rampa, ki je položnejša in s tem omogoča vzpon gibalno oviranim osebam.

Otvoritev pešpoti in podvoza v Debru- prispevek MMC TV Laško:


ETM2016 Debro 2
ETM2016 Debro 1
ETM2016 Debro 3
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Dogodki Slovesna otvoritev obnovljenega podvoza in pešpoti v Debru