Javna razgrnitev in javna obravnava študije s predlogom najustreznejše variante za 3. razvojno os - sredinski del

Velikost pisave:
V okviru postopka priprave državnega prostorskega načrta sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo pripravila   Javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto med AC A1 Maribor - Ljubljana in AC A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem Mestu (3. razvojna os - sredinski del).

Namen javne razgrnitve je seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami. Javna razgrnitev bo potekala od 4.10.2016 do 4.11.2016 na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, na Direktoratu za kopenski promet pri Ministrstvu za infrastrukturo, v prostorih Mestne občine Celje in Mestne občine Novo mesto in v prostorih občin Braslovče, Dobje, Hrastnik, Krško, Laško, Litija, Mirna, Mokronog-Trebelno, Prebold, Radeče, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žalec.
noimage
Javna obravnava bo v sredo, 12. 10. 2016 ob 18.00 v Kulturnem centru Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško.