OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo na drugo javno razpravo o pripravi Celostne prometne strategije

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Druga javna razprava o pripravi Celostne prometne strategije – tokrat o analizi stanja in o različnih možnostih razvoja mobilnosti v občini

Na prvi razpravi o pripravi Celostne prometne strategije (CPS) julija letos ste občanke in občani Laškega zelo aktivno sodelovali pri določanju glavnih problemov in potreb na področju prometa in mobilnosti, ki jih mora nasloviti ta strategija. Od junija do septembra 2016 vas je približno 100 izpolnilo anketni vprašalnik, 10predstavnikov različnih organizacij pa je sodelovalo v pogovorih o obstoječem stanju in o potrebah povezanih z mobilnostjo. Vsa do sedaj zbrana mnenja in predlogi so bili obravnavani in ustrezno upoštevani pri pripravi osnutka analize stanja in pri oblikovanju različnih scenarijev prihodnjega razvoja mobilnosti v občini. Oboje želimo sedaj predstaviti in pridobiti mnenja zainteresirane javnosti.

Vabimo vas na 2. javno razpravo o pripravi CPS, ki bo potekala 26.10.2016 ob 17.00 v Otročjem centru Kino Laško.

Na 2. javni razpravi boste lahko najprej prisluhnili predstavitvam osnutka analize stanja in trendov ter različnihmožnih poti razvoja mobilnosti v občini (tako imenovanih scenarijev), vključno z njihovimi učinki na življenje prebivalcev Občine Laško. V dveh delih razprave pa boste najprej podajali svoje komentarje in predloge glede analize stanja, nato pa še glede najbolj optimalnih oblik razvoja mobilnosti v občini (scenarijev).

Srečanje bo nova priložnost za vse zainteresirane občanke in občane, predstavnike strokovnih institucij, občinske uprave, nevladnih organizacij in gospodarstva, da s svojimi mnenji in predlogi sooblikujete strategijo, ki bo imela nedvomno velik vpliv na vaš vsakdanjik v prihodnjih desetletjih. Vljudno vas vabimo, da se srečanja udeležite.

Podobno kot po prvi javni razpravi bo nabor predlogov in komentarjev z druge javne razprave predstavljen v poročilu in upoštevan pri nadaljnji pripravi strategije.

Več informacij o pripravi CPS vam je na voljo na spletni strani: http://cpsobcine.com/lasko/.
CPS 2JR
Program 2. javne razprave
 • 17.00 - 17.10: Uvodni pozdrav.
 • 17.10 - 17.15: O ciljih in poteku 2. javne razprave.
 • 17.15 - 17.30: Predstavitev analize stanja mobilnosti v Občini Laško.
 • 17.30 - 17.45: Razprava z udeleženci I: vprašanja in pojasnitve, pripombe na analizo stanja in načelna potrditev analize.
 • 17.45 - 18.00: Možne poti razvoja trajnostne mobilnosti v Občini Laško: predstavitev trendov in štirih scenarijev razvoja mobilnosti.
 • 18.00 - 18.15: Razprava z udeleženci II: vprašanja in pojasnitve, razprava o različnih možnostih razvoja mobilnosti, predvsem o predlaganem scenariju trajnostne mobilnosti.
 • 18.15 - 18.30: Povzetek razprave, napoved nadaljnjih dejavnosti pri pripravi CPS; prikaz predlogov za slogan in izbor najboljšega predloga; žrebanje nagrajenke/ca izmed sodelujočih v anketi ter zahvala udeležencem in zaključek javne razprave.

NE PREZRITE!
Na zaključku javne razprave bomo izmed vseh tistih, ki so sodelovali pri izpolnjevanju ankete, izžrebali nagrajenko ali nagrajenca, ki bo prejel/a mestno kolo.
CPS logoEU
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane