OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Dobro sodelovanje občanov pri pripravi Celostne prometne strategije

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Podobno kot na prvi julijski razpravi je bila udeležba tudi na drugi javni razpravi o Celostni prometni strategiji (CPS) za Občino Laško dobra in s tem so občani spet dokazali, da želijo aktivno soustvarjati prihodnost prometa in mobilnosti v občini. Druga javna razprava je potekala v sredo, 26. oktobra 2016 in je bila namenjena predstavitvi osnutka analize stanja mobilnosti v občini in različnih poti možnega razvoja mobilnosti v prihodnosti (tako imenovanih scenarijev). Pri pripravi osnutka analize in scenarijev je strokovna skupina pod vodstvom podjetja LOCUS d.o.o. med drugim upoštevala tudi rezultate ankete, pa intervjuje s ključnimi deležniki v občini ter seveda mnenja in predloge, ki so jih občani podali na prvi javni razpravi junija letos.

Uvodni predstavitvi analize stanja mobilnosti je sledila razprava, v kateri so udeleženci poudarili, da bo zaradi značilnosti prostora, še bolj pa zaradi težav v postopkih samega umeščanja v prostor, v občini težko graditi nove prometnice. Dodatne težave predstavljajo tudi sektorski zakoni in njihova togost. Vsak sektor namreč zahteva dosledno upoštevanje »svojih« zakonov, premalo je uspešnega usklajevanja in dobrih skupnih rešitev. Vsekakor je prav infrastruktura najbolj potrebna izboljšav, da bi dosegli večjo varnost. Med komentarji udeležencev je bil tudi ta, da je v analizi javni potniški promet predstavljen bolj za mesto, kot za zaledje, vendar so v zaledju razmere še slabše kot v mestu in je treba to ustrezno upoštevati. Poleg tega je treba v analizi še bolj izpostaviti stanje in potrebe mobilnosti invalidov.

V nadaljevanju dogodka so bili predstavljeni štirje možni scenariji razvoja mobilnosti: od (i) ničelnega scenarija, ki preprosto nadaljuje sedanje trende, do (ii) scenarija, ki optimizira motorni promet, pa (iii) scenarija, ki podpira ter spodbuja hojo in kolesarjenje, in ne nazadnje do (iv) scenarija, ki optimizira tri glavne oblike trajnostne mobilnosti - javni potniški promet, hojo in kolesarjenje, ob zmanjšani rabi motoriziranega prometa, ki je hkrati manj obremenjujoč za okolje. V razpravi o prednostih in pomanjkljivostih predstavljenih scenarijev so udeleženci med drugim predlagali, naj bo v zadnjem »trajnostnem« scenariju še bolj poudarjen javni potniški promet, ki je potreben tudi zaradi hribovitega reliefa zaledja občine. Povečati je treba tudi vlogo taksijev, seveda električnih in hibridnih. Za bolj trajnostno mobilnost pa bo potrebnih tudi veliko t.i. mehkih ukrepov, ki bodo povečali ozaveščenost občanov in jih spodbujali h gibanju – hoji in kolesarjenju ter uporabi čistejših vozil.

Javna razprava o scenarijih je bila namenjena temeljitemu razmisleku o možnih poteh prihodnjega razvoja mobilnosti in o posledicah, ki jih posamezne poti prinašajo. S to razpravo so pripravljavci CPS skušali povečati ozaveščenost o bolj trajnostnih rešitvah mobilnosti, hkrati pa dobiti odzive in mnenja občanov o tem, ali in kako so take rešitve sprejemljive in izvedljive v praksi.

Razprava o scenarijih pa je bila tudi nekakšna priprava za oblikovanje vizije mobilnosti v občini, ki bo naslednji korak v pripravi CPS. »Kakšno mobilnost v občini želimo in kako bi to dosegli?« - o tem bodo občanke in občani Laškega razpravljali na naslednji javni razpravi dne 16. 11. 2016. ob 16ih v Otročjem centru Kino Laško in s tem sooblikovali vizijo – temeljni element Celostne prometna strategije.

Podrobneje so povzetki z razprave predstavljeni v poročilu, ki je objavljeno na spletni strani projekta CPS Občine Laško:
Poročilo 2. javne razprave
CPS 2JR

Izžreban dobitnik nagrade za sodelovanje v anketi
Tik pred zaključkom razprave je direktorica občinske uprave ga. Sandra Barachini izžrebala nagrajenca, ki je dobil mestno kolo. Nagrajenec je bil izžreban iz skupine 45 občanov in občank, ki so sodelovali v poletni anketi o mobilnosti v občini.
Več informacij o celovitem poteku priprave CPS je vsem zainteresiranim na voljo na spletni strani http://cpsobcine.com/lasko/

»Celostna prometna strategija je sofinancirana iz Evropskega kohezijskega sklada ter sredstev Ministrstva za infrastrukturo RS ter se pripravlja v skladu z enotnimi evropskimi smernicami za pripravo tovrstnih dokumentov.«
CPS logoEU
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane