OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Podelitev priznanj tekmovanja za najlepše urejene vasi in objekte v Občini Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Da v občini Laško skrbno ravnamo z okoljem so opazili tudi drugi in destinacijo Laško – sotočje dobrega uvrstili med najbolj zelene destinacije. Prav tako je v sklopu Dnevov slovenskega turizma v Radencih kraj Laško prijel priznanje za prvo mesto v kategoriji Zdraviliških krajev in osvojil naziv najlepšega in najgostoljubnejšega zdraviliškega kraja v Sloveniji v letu 2016. Vendar vse te dosežke zagotovo ne bi dosegli brez urejenih, skrbnih in gostoljubnih ljudi, ki skrbijo za izgled kraja in okolice. Veseli smo, da s svojim zgledom aktivno spodbujate vsakega posameznika k urejanju okolja. Le urejeno in gostoljubno okolje bo v kraj privabilo več obiskovalcev.
nagrajenci glasovanja 2016
Urejenost vasi in objektov je Občina Laško skupaj s Komunalo Laško in krajevnimi skupnostmi ocenjevala v okviru Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini Laško, ki se izvaja v sklopu akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna.

Na občinski ravni je potekalo tekmovanje za  podelitev naslova najlepša(i):
  1. vas/zaselek/naselje/ulica,
  2. hiša,
  3. kmetija,
  4. javni objekt/podjetje.

V letošnjem letu je v  posameznih kategorijah sodelovalo 22 tekmovalcev. Strokovna komisija je oglede vseh prijavljenih izvedla v mesecu avgustu in na podlagi kriterijev izbrala tri najboljše znotraj vsake kategorije. Ocenjevanje je potekalo na podlagi vnaprej določenih kriterijev Turistične zveze Slovenije (urejenost objektov - fasad, balkonov, oken), urejenost prometnih površin, urejenost zelenih površin, cvetličenje in urejenost okolice.  

Nato so občanke in občani imeli možnost spletnega glasovanja, tako da so oddali svoj glas za enega od najboljših tekmovalcev znotraj posamezne kategorije in prispevali 50 % celotne ocene.

Tako so bili v kategoriji najbolj urejena VAS/ZASELEK/NASELJE/ULICA  doseženi naslednji rezultati:

3. mesto:
ČEDEJEVA ULICA (KS MARIJA GRADEC),
2. mesto:
AŠKERČEV TRG (KS LAŠKO) in  
1. mesto:
ZASELEK JAGOČE – po domače "SELIŠE" (KS LAŠKO)
Selise Collage

V kategoriji najbolj urejena HIŠA so bili doseženi naslednji rezultati:
3. mesto:
DRAGICA IN ALOJZ SEITL, LESKOVCA 1A (KS VRH NAD LAŠKIM),
2. mesto:
MOJCA IN DAVORIN POTOKAR, BELOVO 1B (KS SEDRAŽ) in
1. mesto:
HELENA IN BRANKO KUNŠEK, VALENTINIČEVA ULICA 10 (KS LAŠKO).
Kunsek 2 Collage

V kategoriji najbolj urejena KMETIJA so dosegli:
3. mesto:
MAJDA IN PETER SENICA, SENOŽETE 3 (KS RIMSKE TOPLICE),
 2. mesto:
DRUŽINA ALEŠ, STRMCA 51 (KS LAŠKO) in
 1. mesto:
NEVENKA VIDMAR, VELIKO ŠIRJE 78 (KS ZIDANI MOST).
Vidmar Collage

V kategoriji najbolj urejen JAVNI OBJEKT/PODJETJE so dosegli:
3. mesto:   
ELSTIK, D.O.O., POSLOVNA ENOTA RIMSKE TOPLICE, TOVORNIKOVA ULICA 22, (KS RIMSKE TOPLICE)
2. mesto:
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO, PODRUŽNIČNA ŠOLA REČICA, ZGORNJA REČICA 26 (KS REČICA) in  
1. mesto:
SAŠO GERČER, S.P., BELOVO 4A (KS SEDRAŽ).
Gercer Collage

Čestitke vsem dobitnikom priznanj in zahvala vsem za sodelovanje in skrbno ravnanje z okoljem.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane