OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Veronika Deseniška povezuje tudi čezmejno

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V četrtek, 11. novembra 2016, je v Barbarini dvorani v prostorih Pokrajinskega muzeja Celje potekal slavnostni podpis Partnerskega sporazuma pri pripravi projektnega predloga »Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev«, ki ga bodo partnerji prijavili na razpis Interreg Slovenija – Hrvaška.
Projekt Deseniska 3
Zgodba Veronike Deseniške, številnih mitov in legend o njej, slabo poznana zgodovinska dejstva, izjemno privlačne teme prepovedane ljubezni, prvega čarovniškega procesa na Slovenskem, vloge kartuzijanov ter začetka zgodbe o Celjskih. Vse skupaj je spodbudilo Občino Braslovče, da resno pristopi k pripravi projektnega predloga, s katerim bi tematiko na poljuden in privlačen način predstavila obiskovalcem gradu Žovnek in ostalih lokacij, ki jih je tako ali drugače zaznamovala ljubezenska zgodba med Veroniko Deseniško in Friderikom II..
Projekt Deseniska 1
Glavni cilji projekta, ki ga skupaj s partnerji iz Občine Desinić (HR), Muzeji Hrvatskog zagorja (HR), Zagorske razvojne agencije (HR), Občine Laško, Pokrajinskim muzejem Celje in Razvojno agencijo Kozjansko prijavljajo na razpis Interreg SI/HR, je povečanje števila obiskovalcev za 7.000 na lokacijah grad Žovnek, kartuzija Jurklošter in Dvoru Veliki Tabor ter razvoj novih integralnih turističnih destinacij oz. produktov. V sklopu projekta se predvidevajo aktivnosti promocije (digitalne in klasične), strokovnega ovrednotenja kulturne dediščine (knjiga, zloženka in zunanja razstava o zgodbi Veronike Deseniške in Frideriku II.), usposabljanja turističnih vodičev in delavcev preko delavnic, mreženja lokalnih ponudnikov, investicij v infrastrukturo in tematsko opremo lokacij, vzpostavitve čezmejne literarne poti in gastronomsko-ljubezenskih doživetij ter razumevanja dostopnosti za različne ranljive skupine. Vrednost projekta je ocenjena na 1.592.599,41 EUR (z DDV), stopnja sofinanciranja pa znaša 85%. Rok za oddajo projekta je ponedeljek, 14.11.2016, rezultati pa bodo znani predvidoma spomladi prihodnjega leta.
Projekt Deseniska 2
Partnerji se strinjajo, da bodo preko projekta lahko zagotovili inovativno promocijo zgodbe Veronike Deseniške, s katero se bo zasledovalo aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma in posledično povečevalo število obiskovalcev kulturne dediščine ter privlačnost čezmejnega območja za obiskovalce.

Projektno partnerstvo

nosilec projekta:
Občina Braslovče (g. Branimir Strojanšek, župan) - znesek partnerja: 274.635,02 EUR;
partnerji projekta:
Občina Laško (g. Franc Zdolšek, župan) - znesek partnerja: 337.168,15 EUR,
Občina Desinić (g. Zvonko Škreblin, župan) - znesek partnerja: 378.067,46 EUR,
Pokrajinski muzej Celje (g. Stane Rozman, direktor) - znesek partnerja: 100.745,30 EUR,
Muzeji Hrvatskog zagorja (ga. Nadica Jagarčec, v.d. direktorice) - znesek partnerja: 294.886,60 EUR,
Zagorska razvojna agencija (ga. Karolina Barilar, direktorica) - znesek partnerja: 93.852,65 EUR,
Razvojna agencija Kozjansko (ga. Andreja Smolej, direktorica) - znesek partnerja: 113.244,23 EUR.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Dogodki Veronika Deseniška povezuje tudi čezmejno